Iskanje Iskanje

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Uradni naziv družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju JP LPT d. o. o.)
Telefon 01 300 12 00
Telefax 01 300 70 09
E-pošta info@lpt.si
Spletna stran www.lpt.si
Direktor mag. Bojan Babič
Tip odgovorne osebe direktor
Datum prve objave kataloga 14. 2. 2011
Datum zadnje spremembe 13. 5. 2020
Spletni naslov, kjer je katalog dostopen www.lpt.si
Druge oblike kataloga Na elektronskem naslovu info@lpt.si si lahko katalog naročite tudi v tiskani obliki.

Splošni podatki o JP LPT d. o. o. in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

Organigram in podatki o organizaciji JP LPT d. o. o. 

Organigram – JP LPT d.o.o.

JP LPT d. o. o. izvaja dejavnosti treh obveznih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) in ene izbirne GJS, in sicer:

 • urejanje in čiščenje javnih tržnic,
 • urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin,
 • vzdrževanje občinskih cest,
 • upravljanje s pristanišči ter vstopno izstopnimi mesti

Poleg tega JP LPT d. o. o. izvaja tudi druge/tržne dejavnosti.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • Sektor tržnice
 • Sektor parkirišča
 • Sektor prometna oprema in signalizacija
 • Splošni sektor

Število zaposlenih: 145

Sektor tržnice, Področje komerciala ter Sektor parkirišč delujejo na naslovu Kopitarjeva ulica 2 v Ljubljani. Sektor prometna oprema in signalizacija deluje na naslovu Celovška cesta 160 v Ljubljani in na naslovu Centralne čistilne naprave v Zalogu, Cesta v Prod 100 v Ljubljani.

Uradne ure

Uradne ure, namenjene poslovanju s strankami, so:

ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 8. do 15. ure,

petek od 8. do 14. ure.

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Aleksandra Nuždić 

JP LPT d. o. o.

Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 12 00

E-naslov: aleksandra.nuzdic@lpt.si


Andrej Hočevar 

Namestnik osebe, pristojne za informacije javnega značaja

JP LPT d. o. o.

Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 508 931

E-naslov: andrej.hocevar@lpt.si

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja JP LPT d. o. o.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov  

Opozorilo: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, JP LPT d. o. o. ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Javna naročila

Javna naročila

Pregled objav na portalu javnih naročil

Pregled odločitev na portalu javnih naročil

JP LPT d. o. o. kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji za področje javnih naročil.

Seznam javnih evidenc

JP LPT d. o. o. ne upravlja z javnimi evidencami.

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) se katalog zbirk osebnih podatkov z opisi nahaja na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

JP LPT d. o. o. odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja (v nadaljevanju IJZ) na podlagi določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ).

Dostop do posameznih sklopov informacij javnega značaja 

Katalog IJZ omogoča uporabnikom pravico do vpogleda v organiziranost in področja delovanja JP LPT d. o. o. na podlagi ZDIJZ. Elektronski katalog IJZ omogoča uporabnikom še enostavnejši in učinkovitejši dostop do posameznih IJZ.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ je dostopno na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

Način posredovanja IJZ prosilcem in v svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, ceno in druge pogoje ponovne uporabe IJZ ter poročanje o zagotavljanju dostopa do IJZ, ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroški posredovanja IJZ

Stroške posredovanja IJZ, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Za posredovanje IJZ lahko JP LPT d. o. o. prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Cene materialnih stroškov za posredovanje IJZ so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe IJZ so določeni v 20. do 26. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.