Parkirišča za osebna vozila

Parkirišča za osebna vozila

Parkirni prostori ob voziščih občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL), za katere je potrebno plačati parkirnino na parkomatu, so razdeljeni v tri parkirne cone oziroma območja časovno omejenega parkiranja. Zemljevid parkirnih con najdete tukaj.

Parkomati omogočajo hiter in preprost nakup parkirnega listka, ki ga uporabnik namesti na vidno mesto na notranjo stran vetrobranskega stekla v vozilu. Uporabnik lahko sam izbere dolžino časa parkiranja. Navodila za plačilo parkirnine na parkomatu najdete tukaj.

V parkirnih conah 1, 2 in 3 so urejeni, in posebej označeni, parkirni prostori za osebna vozila na električni pogon.

Parkirni prostori ob voziščih občinskih cest v MOL, za katere je potrebno plačati parkirnino na parkomatu, so označeni s prometno signalizacijo.

PARKIRNA CONA 1

Parkirna cona 1 je dodatno razdeljena na več območij.

Z enkratnim vplačilom na parkomatu je možno plačati parkirnino v ožjem središču mesta od ene do dveh ur oziroma od ene do štirih ur. Minimalni čas plačila parkirnine je za eno uro parkiranja.

Plačilo do dveh ur je možno v območjih C4, C5, C6, C7, C9 in C10. Plačilo do štirih ur je možno v območjih C1 (območje med Bleiweisovo cesto, Aškerčevo cesto in Prešernovo cesto), C11, C13 in C14 (območje med Masarykovo cesto, Njegoševo cesto, Roško cesto, Za Gradom, Karlovško cesto, Kopitarjevo ulico in Resljevo cesto). Minimalni čas plačila parkirnine je za eno uro parkiranja.

Parkirnina v parkirni coni 1 znaša 0,80 evra na uro. Obratovalni čas, znotraj katerega je potrebno plačati parkirnino, je od ponedeljka do petka, od 7.00 do 19.00 ure, ter ob sobotah, od 7.00 do 15.00 ure, plačilo parkirnine je potrebno tudi ob praznikih. V navedenih cenah parkirnine je vključen DDV v višini 22 %. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.

PARKIRNA CONA 2

Parkirna cona 2 je dodatno razdeljena na več območij, in sicer Pr (Prule), Kr (Krakovo), Mi (Mirje) in B1 (Bežigrad).

Z enkratnim vplačilom na parkomatu je možno plačati parkirnino od ene do šest ur. Minimalni čas plačila parkirnine je za eno uro parkiranja.

Parkirnina v parkirni coni 2 znaša 0,60 evra na uro. Obratovalni čas, znotraj katerega je potrebno plačati parkirnino, je od ponedeljka do petka, od 7.00 do 19.00 ure, plačilo parkirnine je potrebno tudi ob praznikih. V navedenih cenah parkirnine je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.

PARKIRNA CONA 3

Z enkratnim vplačilom na parkomatu je možno plačati parkirnino od ene do deset ur. Minimalen čas plačila parkirnine je za eno uro parkiranja.

Parkirnina v parkirni coni 3 znaša 0,40 evra na uro. Obratovalni čas, znotraj katerega je potrebno plačati parkirnino, je od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00, plačilo parkirnine je prav tako potrebno tudi ob praznikih. V navedenih cenah parkirnine je vključen DDV v višini 22 %. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.

Parkirišče se nahaja ob Dunajski cesti v neposredni bližini Gospodarskega razstavišča. Uvoz na parkirišče je urejen z Dunajske ceste, izvoz pa na Linhartovo cesto.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 64 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam oz invalidom.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,70 evra za eno uro, nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22 %. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče je locirano ob Dolenjski cesti v neposredni bližini Strelišča. Uvoz in izvoz sta urejena na Dolenjsko cesto.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 67 parkirnih mest, od tega je eno parkirno mesto namenjeno gibalno oviranim osebam oz invalidom..

Na parkirišču lahko stanovalci s stalnim prebivališčem na naslovih Dolenjska cesta 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23a, 23b, 23c, in 23d najamejo parkirno mesto. Za njem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo. Prav tako je določena nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče Gosarjeva ulica je locirano ob Gosarjevi ulici v neposredni bližini Ekonomske fakultete in Fakultete za družbene vede.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 190 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam oz. invalidom ter dve parkirni mesti polnjenju električnih avtomobilov.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 145 parkirnih mest. Za najem parkirnega mesta je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo uro. Prav tako je določena nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena letnega najema parkirnega prostora znaša 180 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22 %. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče se nahaja za Gospodarskim razstaviščem z uvozom z Linhartove ceste prek Valjhunove ulice ter z uvozom neposredno z Vilharjeve ceste.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskima vhodno-izhodnima sistemoma, avtomatskima blagajnama in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 400 parkirnih mest.

Na parkirišču je možno najeti parkirno mesto. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem in jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si. Vlogo za najem najdete tukaj.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 1 evro do ene ure parkiranja, 2 evra od ene do treh ur parkiranja, 2,50 evra od treh do pet ur parkiranja, 3 evre od pet do osem ur parkiranja in 3,50 evra za več kot osem ur parkiranja. Prav tako je določena nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,50 evra na noč. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.

Cena mesečnega najema parkirnega mesta za pravne osebe znaša 80 evrov ter 50 evrov za fizične osebe. Za študente, ki bivajo v Akademskem kolegiju je cena najema 30 evrov na mesec. V cene najemnin je vključen DDV v višini 22 %.

V času, ko so na Gospodarskem razstavišču organizirane sejemske prireditve, veljajo na parkirišču spremenjene tarife, in sicer je potrebno plačilo parkirnine za dnevno tarifo (od 7.00 do 19.00) v višini 1,20 evra za prvi dve uri ter 1,20 evra za vsako naslednjo uro. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.

Parkirišče Kranjčeva ulica leži v neposredni bližini poslovne stavbe POP TV in ima uvoz ter izvoz v Kranjčevo ulico.

Na parkirišču je 118 parkirnih mest, od tega je eno parkirno mesto namenjeno gibalno oviranim osebam oz. invalidom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 59 parkirnih mest. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo uro. Prav tako je določena nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče Komanova leži v neposredni bližini trgovine Tuš na Komanovi ulici.

Parkirišče ima skupaj 55 parkirnih mest. Parkirišče je v celoti namenjen abonentom, kateri bodo sklenili mesečni najem po ceni 25,00 EUR.

Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si ali poslati po pošti na naslov JP LPT d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

Vloge, zaradi trenutnih razmer, povezanih s COVID-19 osebno ne morete oddati. Vse prejete vloge bomo obravnavali in v primeru večjega števila vlog bo vzpostavljena čakalna vrsta.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Parkirišče je opremljeno z zapornico, vstop na parkirišče pa bo možen z daljinskim upravljalnikom.

Kumanova ulica-1
Parkirišče se nahaja ob Linhartovi cesti v neposredni bližini Gospodarskega razstavišča in kompleksa Plava laguna.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 71 parkirnih mest.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 1 evro do ene ure parkiranja, 2 evra od ene do treh ur parkiranja, 2,50 evra od treh do pet ur parkiranja, 3 evre od pet do osem ur parkiranja in 3,50 evra za več kot osem ur parkiranja. Prav tako je določena nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,50 evra na noč. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%.

V času, ko so na Gospodarskem razstavišču organizirane sejemske prireditve, veljajo na parkirišču spremenjene tarife, in sicer je potrebno plačilo parkirnine za dnevno tarifo (od 7.00 do 19.00) v višini 1 evro za prvi dve uri ter 1 evro za vsako naslednjo uro. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirni so določene v Ceniku parkirnin.

Obratovalni čas parkirišča je od ponedeljka do petka.

Parkirišče, ki je urejeno v makadamski izvedbi, se nahaja ob Metelkovi ulici v neposredni bližini Zdravstvenega doma Ljubljana.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 93 parkirnih mest, od tega so štiri parkirna mesta namenjena gibalno oviran osebam oz invalidom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 30 parkirnih mest. Za najem parkirnega mesta je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Prednost pri najemu parkirnega mesta na parkirišču (na fotografiji označeno polje z zeleno barvo) imajo stanovalci in zaposleni na območju, ki je na fotografiji obrobljeno z rdečo barvo.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 1,20 evra za eno uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega mesta znaša 36 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče se nahaja ob Tržaški cesti nasproti nekdanje tobačne tovarne. Uvoz in izvoz s parkirišča je na Lepi pot.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 111 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam oz. invalidom ter dve parkirni mesti polnjenju električnih vozil.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 59 parkirnih mest. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00. ure) v višini 0,70 evra za eno uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00. ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 40 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.
Parkirišče, ki je urejeno v makadamski izvedbi, je namenjeno parkiranju osebnih in bivalnih vozil, nahaja se ob Emonski cesti v neposredni bližini Zoisove in Slovenske ceste.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatskima blagajnama in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 188 parkirnih mest, od tega je osem parkirnih mest namenjenih gibalno oviran osebam oz. invalidom.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00) v višini 1,20 evra za eno uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00) v višini 1,80 evra na noč. V cene parkirnin  je vključen DDV v višini 22 odstotkov.

Na parkirišču je za bivalna vozila določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 4 evra za eno uro. Parkiranje bivalnih vozil ponoči (od 19.00 do 7.00 ure)  na tem parkirišču ni dovoljeno. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku za parkirnin.

Sistem P+R (angleško izraz : park and ride, slovenski izraz: parkiraj in se pelji z avtobusom) je kombinacija zasebnega in javnega prevoza. P+R sistem omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma do glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom.

Parkirišče P+R Barje se nahaja ob Barjanski cesti na južnem obrobju Ljubljane. Na parkirišču parkirate in se v center Ljubljane odpeljete z mestnim avtobusom številka 9.

Parkirišče je opremljeno z Urbanomati in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču P+R je skupaj 347 parkirnih mest za osebna vozila, od tega je 13 parkirnih mest namenjenih gibalno oviranim osebam oz. invalidom in štiri parkirna mesta polnjenju električnih vozil.

Od ponedeljka do nedelje uporabniki parkirišča P+R s plačilom parkirnine v višini 1,20 evra pridobijo pravico do dveh voženj z mestnim avtobusom. Plačilo velja 24 ur od nakupa. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%.

Za uporabnike dolgotrajnega parkiranja na parkirišču P+R je določena enotna tarifa v višini 5 evrov na dan. Plačilo velja 24 ur od datuma nakupa za največ 7 dni. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.

Obratovalni čas parkirišča za dolgotrajno parkiranje je od ponedeljka do nedelje.

Sistem P+R (angleško izraz : park and ride, slovenski izraz: parkiraj in se pelji z avtobusom) je kombinacija zasebnega in javnega prevoza. P+R sistem omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma do glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom.

Parkirišče P+R Dolgi most se nahaja ob Tržaški cesti na jugozahodnem obrobju mesta Ljubljane od koder se v središče Ljubljane odpeljete z mestnim avtobusom številka 1, 1B in 6.

Parkirišče je opremljeno z Urbanomati in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču P+R je skupaj 353 parkirnih mest za osebna vozila, od tega je 11 parkirnih mest namenjenih gibalno oviranim osebam oz. invalidom, šest parkirnih mest je namenjenih polnjenju električnih vozil, 11 parkirnih mest pa parkiranju osebnih vozil staršev z otroki.

Poleg tega je na parkirišču P+R 10 parkirnih mest za parkiranje bivalnih vozil in 11 parkirnih mest za parkiranje avtobusov.

Od ponedeljka do nedelje uporabnik parkirišča P+R s plačilom parkirnine v višini 1,20 evra pridobi pravico do dveh voženj z mestnim avtobusom. Plačilo velja 24ur od nakupa. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%.

Za uporabnike dolgotrajnega parkiranja na parkirišču P+R je določena enotna tarifa v višini 5 evrov na dan. Plačilo velja 24 ur od datuma nakupa za največ 7 dni.. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.

Obratovalni čas parkirišča za dolgotrajno parkiranje je od ponedeljka do nedelje.

Na parkirišču P+R je določena enotna tarifa za bivalna vozila v višini 10 evrov za 24 ur ali dan do največ 7 dni. Na parkirišču P+R je za avtobuse določena enotna tarifa (od 7.00 do 19.00) v višini 3 evra na uro. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.

Obratovalni čas za parkiranje bivalnih vozil in avtobusov je od ponedeljka do nedelje.

Sistem P+R (angleško izraz : park and ride, slovenski izraz: parkiraj in se pelji z avtobusom) je kombinacija zasebnega in javnega prevoza. P+R sistem omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma do glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom.

Parkirišče P+R Ježica se nahaja na severnem obrobju mesta Ljubljane, od koder se v središče Ljubljane odpeljete z mestnim avtobusom številka 11.

Parkirišče je opremljeno z Urbanomati in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču P+R je skupaj 117 parkirnih mest za osebna vozila, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam oz invalidom. Parkirišče je urejeno tudi za tovorna vozila.

Od ponedeljka do nedelje uporabnik parkirišča P+R s plačilom parkirnine v višini 1,20 evra pridobi pravico do dveh voženj z mestnim avtobusom. Plačilo velja 24 ur od nakupa. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.
Sistem P+R (angleško izraz : park and ride, slovenski izraz: parkiraj in se pelji z avtobusom) je kombinacija zasebnega in javnega prevoza. P+R sistem omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma do glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom.

Parkirišče P+R Stanežiče se nahaja ob Celovški cesti na severnem obrobju Ljubljane. Na parkirišču parkirate in se v center Ljubljane odpeljete z mestnim avtobusom številka 1 in 15.

Parkirišče je opremljeno s šestnajstimi shrambami za električna kolesa in šestimi polnilnicami za električna kolesa, Urbanomatom in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je skupaj 415 parkirnih mest, od tega je 340 parkirnih mest namenjenih parkiranju osebnih vozil po sistemu P+R in dolgotrajnemu parkiranju, 15 parkirnih mest je namenjenih bivalnim vozilom, 20 parkirnih mest je namenjenih invalidnim osebam, 2 parkirni  mesti sta namenjeni vozilom taxi, 24 parkirnih mest je namenjenih brezplačnemu parkiranju do 30 minut, 6 parkirnih mest za vozila na električni pogon in 8 parkirnih mest je namenjenih parkiranju motornih koles.

Od ponedeljka do nedelje uporabniki parkirišča P+R s plačilom parkirnine v višini 1,20 evra pridobijo pravico do dveh voženj z mestnim avtobusom. Plačilo velja 24 ur od nakupa. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%.

Za preostale uporabnike parkiranja na parkirišču P+R je določena enotna tarifa v višini 5 evrov na dan. Plačilo velja 24 ur od datuma nakupa za največ 7 dni. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.

Obratovalni čas parkirišča za dolgotrajno parkiranje je od ponedeljka do nedelje.

Za bivalna vozila je določena enotna tarifa v višini 10 evra za 24 ur od nakupa za največ 7 dni. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.

Sistem P+R (angleško izraz : park and ride, slovenski izraz: parkiraj in se pelji z avtobusom) je kombinacija zasebnega in javnega prevoza. P+R sistem omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma do glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom.

Parkirišče P+R Studenec se nahaja v parkirni hiši pod trgovskim centrom Hofer v bližini križišča Zaloške in Chengdujske ceste, od koder se v središče Ljubljane odpeljete z mestnim avtobusom številka 11, 11B, (postajališče na Zaloški cesti) ali z mestnim avtobusom številka 20, 20Z in 22 (postajališče na cesti Nove Fužine). Vhod v parkirno hišo P+R je s Chengdujske ceste.

Parkirišče je opremljeno z video nadzornim sistemom. V neposredni bližini trgovskega centra Hofer je tudi Urbanomat.

Na parkirišču P+R je skupaj 187 parkirnih mest za osebna vozila, od tega je devet parkirnih mest namenjenih gibalno oviranim osebam oz. invalidom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 60 parkirnih mest. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Od ponedeljka do nedelje uporabniki parkirišča P+R s plačilom parkirnine v višini 1,20 evra pridobijo pravico do dveh voženj z mestnim avtobusom. Plačilo velja 24 ur od nakupa. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%.

Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 40 evrov. V cene najemnin je vključen DDV v višini 22%.

Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.

Parkirišče se nahaja v bližini osrednje ljubljanske tržnice, na levem bregu Ljubljanice, z uvozom z  Resljeve ceste in izvozom v Rozmanovo ulico.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom. Na parkirišču je 87 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam oz. invalidom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 25 parkirnih mest. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 1,20 evra za eno uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega mesta znaša 40 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22 %. Cene parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.
Parkirišče Polje se nahaja ob Zadobrovški cesti v Ljubljani.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim parkirnim sistemom ter avtomatsko blagajno.

Na parkirišču je 48 parkirnih mest, od tega so 4 parkirna mesta namenjeno gibalno oviranim osebam oz. invalidom.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa od ponedeljka do petka (od 7.00 do 19. ure) v višini 0,60 evra za prvi dve, ter vsaka nadaljnja ura 0,60 evra. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%.

Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.

Obratovalni čas parkirišča je od ponedeljka do petka.

Parkirišče Povšetova ulica je locirano ob Povšetovi ulici v neposredni bližini parka Kodeljevo z uvozom in izvozom v Povšetovo ulico.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 88 parkirnih mest, od tega je pet parkirnih mest namenjenih gibalno oviranim osebam oz. invalidom ter dve parkirni mesti polnjenju električnih avtomobilov.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 50 parkirnih mest. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22 %. Cena parkirnin je določena v Ceniku za parkirnin.
Parkirišče se nahaja na Kolodvorski ulici v neposredni bližini City hotela in stavbe RTV Slovenija. Uvoz na parkirišče je urejen iz Kolodvorske ulice, izvoz pa v Komenskega ulico.
Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 25 parkirnih mest, od tega je eno parkirno mesto namenjeno gibalno oviranim osebam oz. invalidom.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 1,20 evra za eno uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cena parkirnin je določena v Ceniku parkirnin.

Parkirišče, ki je v makadamski izvedbi, je locirano ob Slovenčevi cesti v neposredni bližini železniške postaje in stanovanjske soseske z uvozom in izvozom na Slovenčevo cesto.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 130 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam oz. invalidom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 120 parkirnih mest. Za najem parkirnega mesta je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si . Vlogo za najem tukaj.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo uro. Prav tako je določena nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče Štembalova ulica se nahaja v neposredni bližini stanovanjske soseske BS3 in je namenjeno parkiranju osebnih vozil stanovalcev soseske.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 153 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviran osebam oz invalidom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto. Za najem parkirnega mesta je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkiranja.
Parkirni prostori za parkiranje osebnih vozil in avtobusov se nahajajo v parkirni hiši športnorekreacijskega centra v Stožicah (v nadaljevanju ŠRC Stožice). Uvoz na parkirišče je urejen iz rondoja na Štajerski cesti (Vhod 1) in s Ceste Janeza Porente (Vhod 5).

Parkirišče je opremljeno z video nadzornim sistemom in Urbanomatom.

Na parkirišču je skupaj 509 parkirnih mest za osebna vozila, od tega je 60 parkirnih mest namenjenih gibalno oviranim osebam oz. invalidom. Poleg tega je na parkirišču 45 parkirnih mest namenjenih za parkiranje avtobusov.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 200 parkirnih mest. Za najem parkirnega mesta je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Del parkirišča v ŠRC Stožice deluje po sistemu P+R (angleško izraz : park and ride, slovenski izraz: parkiraj in se pelji z avtobusom) kar pomeni, da je kombinacija zasebnega in javnega prevoza. P+R sistem omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma do glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom.

Ob vhodu 1 je postajališče mestnega avtobusa podaljšane linije Sostro‒Center Stožice številka 13.

Od ponedeljka do nedelje uporabnik parkirišča P+R s plačilom parkirnine v višini 1,20 evra pridobi pravico do dveh voženj z mestnim avtobusom. Plačilo velja za 24 ur od nakupa. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%.

Za preostale uporabnike parkirišča je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 1,20 evra za eno uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 36 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.

Parkirišče Tacen je locirano ob Kajakaški cesti in je odlično izhodišče za obiskovalce Šmarne gore. Uvoz in izvoz s parkirišča je urejen na Kajakaško cesto.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 65 parkirnih mest, od tega je eno parkirno mesto namenjeno gibalno oviranim osebam oz invalidom.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 6.00 do 22.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo uro. Prav tako je določena nočna tarifa (od 22.00 do 6.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče, ki je namenjeno parkiranju osebnih vozil in avtobusov, se nahaja v osrednjem parku Tivoli. Uvoz in izvoz s parkirišča je urejen nasproti Pivovarne Union s Celovške ceste levo.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatskima blagajnama in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 360 parkirnih mest, od tega so tri parkirna mesta namenjeni invalidom, dve parkirni mesti polnjenju električnih vozil, devet parkirnih mest pa je namenjenih za parkiranje avtobusov.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 51 parkirnih mest. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa za osebna vozila (od 6.00 do 22.00) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo uro. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 40 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče, ki je namenjeno parkiranju osebnih vozil in avtobusov, se nahaja v osrednjem parku Tivoli. Uvoz in izvoz s parkirišča je urejen nasproti Pivovarne Union s Celovške ceste levo.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatskima blagajnama in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 360 parkirnih mest, od tega so tri parkirna mesta namenjeni invalidom, dve parkirni mesti polnjenju električnih vozil, devet parkirnih mest pa je namenjenih za parkiranje avtobusov.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 51 parkirnih mest. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa za osebna vozila (od 6.00 do 22.00) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo uro. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene za parkiranje so določene v Ceniku za parkiranje.
Parkirišče se nahaja na Trgu mladinskih delovnih brigad v neposredni bližini nekdanjega Kina Vič. Uvoz na parkirišče in izvoz s parkirišča je urejen z Groharjeve ceste.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 26 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni polnjenju električnih vozil.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,70 evra za eno uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku za parkirnin.
Parkirišče se nahaja med Celovško cesto in Derčevo ulico, iz katere je urejen uvoz na parkirišče ter izvoz s parkirišča.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 63 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam oz invalidom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 10 parkirnih mest. Za najem je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve uri ter 0,60 evra za vsako naslednjo uro. Prav tako je določena nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25,00 evrov. V cene parkirnin in najema je vključen DDV v višini 22%. Cene za parkiranje so določene v Ceniku za parkirnin.
Parkirišče Žale I. se nahaja ob glavnem vhodu na pokopališče ob Tomačevski cesti, s katere je tudi urejen dovoz in izvoz.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 130 parkirnih mest, od tega sta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam oz.  invalidom. Dve parkirni mesti sta namenjeni kratkotrajnemu parkiranju taksi vozil.

Obratovalni čas parkirišča je od ponedeljka do petka.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa od ponedeljka do petka (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve, ter vsaka nadaljnja ura 0,60 evra. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče Žale II. se nahaja ob Šmartinskem parku, uvoz in izvoz je urejen s Pokopališke ceste, neposredno ob krožišču.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 87 parkirnih mest, od tega je sedem parkirnih mest namenjenih invalidom.

Obratovalni čas parkirišča je od ponedeljka do petka.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa od ponedeljka do petka (od 7.00 do 19.00 ure), v višini 0,60 evra za prvi dve, ter vsaka nadaljnja ura 0,60 evra. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče Žale III., ki je namenjeno parkiranju osebnih in bivalnih vozil, se nahaja ob Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. Uvoz na parkirišče je urejen iz Kranjčeve ulice.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 87 parkirnih mest, od tega so štiri parkirna mesta namenjena gibalno oviranim osebam oz invalidom, tri parkirna mesta pa bivalnim vozilom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 57 parkirnih mest. Za najem parkirišča je potrebno izpolniti Vlogo za najem in jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna parkirnina za osebna vozila (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve, ter vsaka nadaljnja ura 0,60 evra. Za bivalna vozila je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 4 evre na uro. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.
Parkirišče Žale IV. se nahaja ob Tomačevski cesti, s katere je urejen uvoz in izvoz.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je 82 parkirnih mest, od tega so štiri parkirna mesta namenjena gibalno oviranim osebam oz. invalidom.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 75 parkirnih mest. Za najem parkirišča je potrebno izpolniti Vlogo za najem in jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa od ponedeljka do petka (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 0,60 evra za prvi dve, ter vsaka nadaljnja ura 0,60 evra. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene za parkiranje so določene v Ceniku za parkirnin.
Parkirišče Žale V. se nahaja ob Tomačevski cesti, s katere je urejen uvoz in izvoz.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim parkirnim sistemom, parkirnina pa se plačuje na avtomatski blagajni.

Na parkirišču je 288 parkirnih mest, od katerih jih je 14 namenjenih parkiranju invalidnih oseb.

Na parkirišču je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 90 parkirnih mest. Za najem parkirišča je potrebno izpolniti Vlogo za najem in jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa od ponedeljka do petka (od 7.00 do 19.00 ure), v višini 0,60 evra za prvi dve, ter vsaka nadaljnja ura 0,60 evra. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene za parkiranje so določene v Ceniku za parkirnin.
Parkirna hiša Kolezija se nahaja v kleti kopališča Kolezija ob Gunduličevi ulici.

Parkirna hiša je opremljena z avtomatskimi vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

V parkirni hiši Kolezija je skupaj 86 parkirnih mest, od tega je šest parkirnih mest namenjenih gibalno oviranim osebam oz. invalidom.

V parkirni hiši je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 50 parkirnih mest. Za najem parkirnega mesta je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si. Vlogo za najem najdete tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 8.00 do 22.00 ure) v višini 0,70 evra na uro ter nočna tarifa (od 22.00 do 8.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 50 evrov. Abonentom, ki najamejo več kot 10 parkirnih mest hkrati, nudimo 10-odstotni popust. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene za parkiranje so določene v Ceniku parkirnin.

Za uporabnike kopališča je cena parkiranja 0,40 evra na uro. Ob izhodu iz kopališča uporabnik parkirni listek potrdi na recepciji kopališča.

Parkirna hiša Kongresni trg se nahaja v središču mesta med Filharmonijo in Slovensko cesto. Uvoz in izvoz v parkirno hišo je urejen s Slovenske ceste.

Parkirna hiša je opremljena z avtomatskimi vhodno-izhodnim sistemi, avtomatskimi blagajnami in video nadzornim sistemom.

V parkirni hiši je 720 parkirnih mest, od tega je 14 parkirnih mest namenjenih gibalno oviranim osebam oz. invalidom ter šest parkirnih mest polnjenju električnih avtomobilov.

V parkirni hiši je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 400 parkirnih mest. Do najema parkirnega mesta so upravičeni stanovalci in pravne osebe s prebivališčem oz službenim delovanjem na naslovih, ki so navedeni na Seznamu ulic. Seznam ulic najdete tukaj . Za najem parkirnega mesta je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na info@lpt.si. Vlogi za najem parkirnega mesta mora biti priložena Izjava o resničnosti podatkov.

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 24.00 ure) v višini 1,50 evra na uro za čas parkiranja do tri ure ter 2,40 evra na uro za čas parkiranja nad tri ure. Prav tako je določena nočna tarifa (od 24.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša za fizične osebe 60 evrov, za pravne osebe pa 220 evrov. V cene parkirnin in najemnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku za parkirnin.
Parkirna hiša Kozolec se nahaja v središču mesta med Slovensko cesto in Kersnikovo ulico z uvozom iz Dvorakove ulice.

Parkirna hiša je opremljena z avtomatskimi vhodno-izhodnim sistemom, avtomatskimi blagajnami in video nadzornim sistemom.

V parkirni hiši Kozolec je mogoče parkirati v I. in II. kleti, parkirišča v III. kleti so namenjena parkiranju njihovim lastnikom. V I. in II. kleti je skupaj 418 parkirnih mest, od tega je 14 parkirnih mest namenjenih gibalno oviranim osebam oz. invalidom ter 10 parkirnih mest polnjenju električnih avtomobilov.

V parkirni hiši je mogoče najeti parkirno mesto, vendar največ 200 parkirnih mest. Do najem so upravičeni stanovalci in pravne osebe, kateri imajo prijavljeno bivališče ali opravljanje dejavnosti znotraj območja Slovenske ceste (do križišča z Gosposvetsko cesto), Vošnjakove ulice, Dvoržakove ulice, Kersnikove ulice, Tivolske ceste (od križišča Slovenske cest) in Gosposvetske ceste (od križišča Celovška cesta do križišča Slovenska cesta). Zemljevid območja najdete tukaj.

Za najem parkirnega mesta je potrebno izpolniti Vlogo za najem ter jo poslati na elektronski naslov info@lpt.si .

Razpoložljivost parkirnih mest za najem oziroma pregled števila čakajočih vlog za najem parkirnega mesta najdete na tukaj.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 1,50 evra na uro ter nočna tarifa (od 19.00 do 7.00 ure) v višini 1,80 evra na noč. Cena najema parkirnega prostora znaša za fizične osebe 132 evrov na mesec, za pravne osebe 220 evrov na mesec, za stanovalce pa 60 evrov na mesec. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku parkirnin.

V III. kleti PH Kozolec je naprodaj še nekaj parkirnih mest. Več o možnostih in pogojih nakupa najdete na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Večina parkirišč na javnih parkirnih površinah je opremljenih z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom z avtomatskimi zapornicami, avtomatsko blagajno, video nadzorom in urbanomatom.

Obratovalni čas vseh parkirišč za osebna vozila, razen parkirišč v območjih časovno omejenega parkiranja, je  vse dni v tednu, od 0.00 do 24.00 ure. Na parkiriščih, kjer velja drugačen obratovalni čas, je le-ta naveden.