Iskanje Iskanje

Plačilo parkirnine

Plačilo parkirnine lahko izvedete na parkomatih, na avtomatskih blagajnah, na Urbanomatih in z uporabo storitve Urbana SMS Parking.

Plačilo parkirnine na parkomatu

Plačilo parkirnine na parkomatu lahko izvedete na območju časovno omejenega parkiranja na parkirnih mestih ob voziščih občinskih cest, kjer je le-ta potrebna. Območje časovno omejenega parkiranja je razdeljeno na tri parkirne cone in sicer Cona 1, Cona 2 in Cona 3. Zemljevid parkirnih con najdete tukaj.

Parkomati omogočajo hitro in preprosto izvedbo plačila parkirnine. S plačilom parkirnine se uporabniku natisne parkirni listek, katerega je potrebno namestiti na vidno mesto na notranji strani vetrobranskega stekla v vozilu. Uporabnik lahko izbere poljubno dolžino časa parkiranja, upoštevajoč najkrajši in najdaljši časovni okvir, ki je določen znotraj posamezne parkirne cone.

Plačilo parkirnine na parkomatu je možno z gotovino in sicer s kovanci petih različnih vrednosti oziroma apoenov (2€, 1€, 0,50€, 0,20€ in 0,10€). Parkomat ne vrača denarja, zato je potrebno vplačati točen znesek glede na željeno časovno dolžino parkiranja. Plačilo parkirnine na parkomatu je možno tudi z uporabo plačilnega sistema Valu ali z enotno mestno kartico Urbana. Glede na vplačani znesek se na parkirni listek zapiše pripadajoči čas parkiranja v urah in minutah.

Uporaba parkomata je preprosta, saj so uporabniku v pomoč tako slikovna kot tudi jezikovna navodila v slovenskem jeziku, poleg tega pa še v treh tujih jezikih, in sicer v angleščini, nemščini in italijanščini. Na vsakem parkomatu je tudi telefonska številka Centra za upravljanje prometa, na kateri uporabnik lahko dobi dodatne informacije glede uporabe parkomata oziroma javi morebitne okvare na parkomatu.

Plačilo parkirnine na Urbanomatu

Plačilo parkirnine na Urbanomatu je možno z gotovino, plačilnim sistemom Valu ali enotno mestno kartico Urbano (v nadaljevanju Urbana). Za aktivacijo potrebujete Urbano, ki jo lahko kupite na Urbanomatu. Več o kartici Urbana najdete tukaj.

Plačilo parkirnine z uporabo storitve Urbana SMS parking

Plačilo parkirnine z uporabo storitve Urbana SMS parking lahko izvedete za območje časovno omejenega parkiranja na parkirnih mestih ob voziščih občinskih cest. Območje časovno omejenega parkiranja je razdeljeno na tri parkirne cone in sicer Cona 1, Cona 2 in Cona 3. Zemljevid parkirnih con najdete tukaj.

Za uporabo storitve je potreben registriran Urbana SMS parking račun (v nadaljevanju račun), registracija se ob prvem polnjenju izvede samodejno. Račun je vezan na uporabnikovo telefonsko številko in zanj ni potrebna Urbana. Polnjenje računa se lahko izvede na Urbanomatu ali vseh prodajnih mestih za nakup in polnitev Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Polnjenje računa na Urbanomatu

 • izberete »polnitev Urbana SMS Parking račun«,
 • pokličite 041 20 20 10 in prislonite telefon na terminal,
 • izberete polnitev in način plačila: gotovina/kartica,
 • plačajte,
 • Urbanomat natisne potrdilo o polnitvi računa.

Polnjenje računa na prodajnih mestih

 • blagajniku povejte, da želite napolniti Urbana SMS Parking račun,
 • pokličite 041 20 20 10 in prislonite telefon na terminal,
 • blagajnik vnese željen znesek polnitve in zaključi transakcijo polnitve,
 • blagajnik vam izroči potrdilo o polnitvi.

Postopek plačila parkirnine s poslanim SMS sporočilom

Z napolnjenim računom je možno parkirnino plačati s poslanim SMS sporočilom. Za uporabnika je storitev preprosta in varna.

Na številko 041 20 20 10 pošljete SMS z vsebino:

 • območja kratkotrajnega parkiranja, kjer je parkirano vozilo (primer C2),
 • registrsko oznako vozila (primer LJ12ABC),
 • čas parkiranja v urah (primer 2).

Med posameznimi vnosi besedil za območje kratkotrajnega parkiranja (v nadaljevanju območje), registrsko oznako vozila in časom parkiranja je potrebno vnesti razmike oziroma presledke. Primer: C2 LJ12ABC 2 (območje C2, reg. št. vozila, število ur).

V primeru, da ne poznate oznako območja, kjer ste parkirali vozilo, le-to najdete izpisano na parkomatu. Oznaka območja je izpisana poleg številke parkomata, primer 189B1 – pri čemer je oznaka B1 oznaka območja. Zemljevid parkirnih con in območij najdete tudi tukaj.

Po uspešno opravljenem plačilu parkirnine prejmete SMS sporočilo, ki velja kot dokazilo o plačilu parkirnine.

V kolikor želite prejeti SMS-obvestilo o izteku plačane parkirnine, pošljite SMS sporočilo s ključno besedo OBVESTILO DA na telefonsko številko 041 20 20 10. Strošek obvestila bremeni vaš račun v znesku 0,06 evra. Izklop obveščanja o iztečeni parkirnini izvedete s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo OBVESTILO NE na telefonsko številko 041 20 20 10.

Plačilo parkirnine za podaljšanje časa parkiranja izvedete s ponovnim celotnim postopkom za plačilo parkirnine. Čas parkiranja se lahko podaljšuje tako dolgo, kot je najdaljši dovoljen čas parkiranja v posameznem območju ali do konca obratovalnega časa.

Slikovna in tekstovna navodila za uporabo storitve Urbana SMS parking najdete tukaj.

Pogosta vprašanja

Storitev Urbana SMS Parking je del plačilnega sistema. Je storitev, ki omogoča uporabnikom plačilo parkirnine, za območje časovno omejenega parkiranja na parkirnih mestih ob voziščih občinskih cest, na daljavo z mobilnim telefonom in sicer s poslanim SMS sporočilom.

Registracija se izvede samodejno ob prvem polnjenju računa za Urbana SMS parking storitev. Polnjenje lahko izvedete na Urbanomatu ali prodajnem mestu za polnitev in prodajo kartice enotne mestne kartice Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Za plačilo parkirnine z uporabo storitve Urbana SMS parking je potrebno opraviti registracijo računa, ki se samodejno izvede ob prvem polnjenju računa. Polnjenje računa lahko izvedete na Urbanomatu ali prodajnem mestu za polnitev in prodajo enotne mestne kartice Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Za plačilo parkirnine pošljete SMS na telefonsko številko 041 20 20 10 z naslednjo vsebino: območja kratkotrajnega parkiranja (v nadaljevanju območje), kjer je parkirano vozilo, registrska oznaka vozila in čas parkiranja v urah. Med posameznimi vsebinami je potreben vnos presledkov.

Primer: C1 LJ1234 3, kjer C1 predstavlja območje, LJ1234 registrsko oznako, zadnji znak 3 pa število ur parkiranja.

Registrsko oznako lahko zapišete s poljubnim zapisom. Primer: velike črke LJ1234, male črke lj1234, mešana velikost črk lJ1234 ali z vezajem lj-1234.

V primeru, da na koncu števila ur ne vnesete, boste privzeto zakupili eno uro parkiranja. Primer: c1 lj1234.

Po uspešno opravljenem plačilu prejmete brezplačno povratno sporočilo o plačilu parkirnine, ki služi kot dokazilo.

Polnjenje računa Urbana SMS parking računa lahko izvedete na Urbanomatu ali na prodajnem mestu za polnjenje in prodajo enotne mestne kartice Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Uporaba storitve Urbana SMS parking je omogočena vsem uporabnikom mobilne telefonije, ne glede na tip naročnine in vrsto operaterja.

Uporaba storitve Urbana SMS parking je na voljo tudi gostujočim uporabnikom mobilne telefonije v Sloveniji.

Pri uporabi storitve Urbana SMS parking, se vam strošek poslanega SMS sporočila ali klica na številko 041 20 20 10 obračuna po ceniku vašega mobilnega operaterja.

Prejeta povratna SMS sporočila so brezplačna. Izjema so prejeta sporočila za storitev obveščanja o iztečeni plačani parkirinini, na katero se je potrebno prijaviti. Strošek prejetega SMS sporočila bremeni Urbana SMS Parking račun v znesku 0,06 evra.

O izteku plačane parkirne samodejeno niste obveščeni. Na storitev obveščanja o izteku plačane parkirnine se lahko naročite in sicer prejmete obvestilov boliki SMS sporočila minut pred iztekom plačane parkirnine. Storitev obveščanja lahko vklopite ali izklopite kadarkoli. Za vklop storitve obveščanja pošljite SMS sporočilo z vsebino OBVESTILO DA na številko 041 20 20 10, za izklop storitve obveščanja pošljite SMS sporočilo z vsebino OBVESTILO NE na številko 041 20 20 10.

Strošek prejetega obvestila o izteku plačane parkirnine bremeni Urbana SMS Parking račun v znesku 0,06 evra.

Območje časovno omejenega parkiranja so prikazana na parkomatih in na prometni signalizaciji na začetku ulice območja časovno omejenega parkiranja.

Primer oznake parkomata: 149C13, pri čemer številka 149 predstavlja številko parkomata, številka C13 predstavlja številko območja časovno omejenega parkiranja.

Stanje na vašem Urbana SMS parking računu preverite tako, da pošljete SMS sporočilo s ključno besedo STANJE na številko 041 20 20 10. O stanju na vašem Urbana SMS parking računu boste obveščeni z brezplačnim povratnim SMS sporočilom. Stanje lahko preverite tudi na Urbanomatu ali na vseh prodajnih mestih enotne mestne kartice Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Za uporabo storitve Urbana SMS parking enotna mestna kartica Urbana ni potrebna. Urbana SMS parking račun je vezan na uporabnikovo telefonsko številko mobilnega aparata.

Najvišje možno dobroimetje na Urbana SMS parking računu je 50,00 evrov.

Ne, storitev Urbana SMS parking deluje na vseh telefonih, tudi običajnih.

Ne, namestitev aplikacije ni potrebna.

Parkirnino lahko plačate oziroma podaljšate za toliko časa kot je najdaljši dovoljen čas parkiranja v določenem območju časovno omejenega parkiranja (v nadaljevanju območje). Podrobnejše informacije o posameznih območjih in tarifah tukaj.

Plačilo parkirnine v območju v katerem ste že presegli dovoljeni čas parkiranja ni možno

Plačilo parkirnine se izven delovnega časa ne obračuna, tudi če pošljete SMS sporočilo za plačilo parkirnine.

Parkirnino podaljšate tako, da pred iztekom parkirnine ponovnite celotni postopek za plačilo parkirnine. Čas parkiranja se lahko podaljšuje tako dolgo, kot je najdaljši dovoljen čas parkiranja v posamezni coni ali do konca obratovalnega časa.

Parkirnino lahko podaljšate oziroma plačate šele 15 minut po plačilu prvotne parkirnine. V kolikor pošljete SMS sporočiloza plačilo parkirnine v manj kot 15 minutah po prvem poslanem SMS sporočilu za plačilo parkirnine (pomotoma ali ker niste dobili odgovora iz strežnika), prejmete enako SMS sporočilo kot pri prvotnem plačilu parkirnine oziroma kot bi ga morali dobiti prvič. Dobroimetje z Urabna SMS parking računa se vam v tem primeru ne zmanjša.

Parkirnino lahko plačate oziroma podaljšate za toliko časa kot je največji dovoljen čas parkiranja v določenem območju časovno omejenega parkiranja (v nadaljevanju območje). Podrobnejše informacije o posameznih območjih in tarifah najdete tukaj.

Plačilo parkirnine v območju v kateri ste že presegli dovoljeni čas parkiranja ni možno.

Plačilo parkirnine za pol ure ni možno. Plača se vsaka začetna ura.

Po dveh urah lahko znova parkirate v istem območju časovno omejenega parkiranja, kjer je največji dovoljen čas parkiranja dve uri.

Po štirih urah lahko znova parkirate v istem območju časovno omejenega parkiranja, kjer je največji dovoljen čas parkiranja štiri ure.

V drugih območjih časovno omejenega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno več kot štiri ure, časovne omejitve ni.

Da, parkirnino lahko plačate za več različnih vozil. V tem primeru je potrebno poslati SMS sporočilo za plačilo parkirnine za vsako vozilo posebaj.

Ne, Urbana SMS Parking račun je vezan samo na eno telefonsko številko.

Ne, Urbana SMS Parking račun je vezan na uporabnikovo telefonsko številko mobilnega aparata. Za uporabo aplikacije Urbana SMS Parking enotna mestna kartica Urbana ni potrebna. Dobroimetja med enotno mestno kartico Urbana in Urbana SMS Parking računom ni možno prenašati.

Ne, SMS sporočilo z obvestilom o izteku parkirnine dobite le v primeru, če imate na Urbana SMS parking računu dovolj dobroimetja.

Pri plačilu parkirnine se vedno obračuna polno uro, tudi v primeru, ko je do konca obratovalnega časa parkirišča manj kot eno uro. Izven obratovalnega časa parkiršča se parkirnine ne obračuna.

 1. Blagajniku povejte, da želite napolniti Urbana SMS Parking račun.
 2. Pokličite 041 20 20 10 in prislonite telefon na terminal.
 3. Blagajnik vnese željen znesek polnitve in zaključi transakcijo polnitve.
 4. Blagajnik vam izroči potrdilo o polnitvi.
 1. Na Urbanomatu izberite polnitev Urbana SMS Parking računa.
 2. Pokličite 041 20 20 10 in prislonite telefon na označen del terminala.
 3. Izberite polnitev in način plačila: Gotovina ali Bančna kartica.
 4. Poravnajte znesek.
 5. Urbanomat natisne potrdilo o polnitvi računa.

Kontrolorji, ki so zadolženi za preverjanje plačil parkirnine v območjih časovno omejenega parkiranja, so na dlančnikih opremljeni s posebno aplikacijo. V aplikacijo bodo vnesli registrsko oznako vozila in preverjali status plačane parkirnine. Prosimo vas, da ste pri plačilu z aplikacijo Urabana SMS parking pozorni pri vnosu cene in registrske oznake vozila.

Pri registraciji računa oziroma pri prvem polnjenju

Dobrodošli v sistem Urbana SMS Parking. Z OBVESTILO DA na 041 20 20 10 se lahko naročite na storitev obveščanja, kjer prejmete 10 minut pred iztekom obvestilo. Strošek obvestila je 0,06 EUR.


Uspešno plačilo parkirnine

Plačilo parkirnine za LJ1234 uspešno.

Cona: C2

Veljavnost: 13:01 (04.08.2015)

Cena: 2,10 EUR

Stanje na računu: 47,90 EUR


Obvestilo 10 minut pred pretekom parkirnine

Parkirnina za LJ1234 v coni C2 se izteče ob 13:01 (04.08.2015)


Uspešno podaljšanje parkirnine

Plačilo parkirnine za LJ1234 uspešno podaljšano.

Cona: B1

Veljavnost: 15:01 (04.08.2015)

Cena: 1,40 EUR

Stanje na računu: 46,50 EUR


Pri naročilu na storitev obveščanja

Naročili ste se na storitev obveščanja o preteku parkirnine. Strošek posameznega obvestila je 0,06 EUR. Odjava OBVESTILO NE na 041 20 20 10.


Pri odjavi od storitve obveščanj

Odjavili ste se od storitve obveščanja o preteku parkirnine. Za ponovno prijavo pošljite OBVESTILO DA na 041 20 20 10.


Preverjanje stanja na računu

Stanje na Urbana SMS Parking računu je 46,50 EUR.

Plačilo zavrnjeno zaradi prenizkega dobroimetja na Urabana SMS parking računu

Plačilo parkirnine zavrnjeno. Na računu imate manj od zahtevanih 0,70 EUR. Stanje na računu: 0,50 EUR.


Plačilo parkirnine v primeru, če uporabnik poskuša plačati parkirnino preden je prvič napolnil telefon

Uporabnik (telefonska številka uporabnika) ni registriran. Napolnite Urbana SMS Parking račun na Urbanomatu ali prodajnem mestu kartic Urbana in poskusite znova.


Napačna cona ali čas parkiranja

Plačilo parkirnine ni uspešno. V coni C1 je najdaljši čas parkiranja 2h.


Napačna cona

Neobstoječa cona. Prosimo, preverite podatke. Cona: G256


Poskus plačila, čeprav je bil presežen največji dovoljen čas parkiranja v con

Plačilo parkirnine zavrnjeno: od preteklega parkiranja v coni C1 je minilo premalo časa.


Nakup ali podaljšanje parkirnine izven obratovalnega časa parkirišča

Plačilo parkiranja trenutno ni potrebno.


Podaljšanje parkirnine pri čemer je presežen največji dovoljen čas parkiranja

Parkiranja ni možno podaljšati. Presegli ste največji dovoljen čas parkiranja v coni.


Napačna oblika poslanega SMS sporočila

Napačna oblika SMS. Prosimo pošljite SMS z besedami: CONA REGISTRSKA ali CONA REGISTRSKA ČAS. Npr.: C1 LJ1234

Za stanje računa pošljite SMS z besedo: STANJE


Tehnična napaka (npr. timeout)

Plačilo parkirnine neuspešno, prosimo poskusite še enkrat.

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.