Predstavitev

Predstavitev

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT, d. o. o.) na podlagi Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana vzdržuje prometno opremo in signalizacijo na občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Vsa določila glede namena, vrste, pomena, oblike, velikosti in postavitve prometne signalizacije in prometne opreme na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se jih uporablja za javni cestni promet, so določene v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Poleg izvajanja storitev za MOL JP LPT, d. o. o. vse storitve postavitve in vzdrževanja prometne opreme in signalizacije izvaja tudi za druge naročnike. Vrednost navedenih storitev je podana v Ceniku storitev, materialov in najemov za drugo/tržno dejavnost JP LPT d. o. o. Za kompleksnejše storitve tako v zvezi z izvedbo prometne signalizacije in prometno opremo kakor tudi za izdelavo projektne dokumentacije prometnih ureditev pošljite povpraševanje na info@lpt.si.

Poleg rednega vzdrževanja prometne opreme in signalizacije JP LPT, d. o. o. opravlja tudi postavitev in vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije v MOL. JP LPT, d. o. o. navedeno izvaja na podlagi odločb pristojnega organa Mestne uprave mestne občine Ljubljana Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

Nadzor nad delovanjem prometne opreme in signalizacije izvaja Center za upravljanje prometa, ki deluje neprekinjeno.

P2202077
DSC00347-01_new

Novice s področja prometne opreme in signalizacije

Prometna oprema in signalizacija

Vzdrževalna dela na križišču Zaloške ceste in Osenjakove ulice

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. obvešča, da v petek 10.9.2021, zaradi vzdrževalnih del Elektra Ljubljane ne bo deloval semafor na križišču Zaloške in Osenjakove ...

Preberite več
Prometna oprema in signalizacija

Prehod za pešce v 3D obliki.

Danes se javljamo iz Prekrasnega Ptuja, kjer smo kot prvi v Sloveniji barvali talne obeležbe v 3D obliki. Jutri smo še v Velenju, naslednje leto pa pride na vrstu tudi naša prekrasna Ljubljana.

Preberite več
Prometna oprema in signalizacija

Spremenjen prometni režim na Šuštarjevem nabrežju

Na Šuštarjevem nabrežju, na odseku od Vrazovega trga do Materinskega mostu, smo spremenili prometni režim. Pričakujemo, da bomo z novo prometno ureditvijo na tem območju zagotovili večjo ...

Preberite več
Arhiv novic