Iskanje Iskanje

Postopek izdaje dovoljenja za zapore javne površine

Zapore občinskih cest se lahko postavijo na podlagi dovoljenja, ki ga izda Mestna občina Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana izda na podlagi vlog različna dovoljenja in sicer dovoljenja za zaporo prometne površine zaradi izvedb prireditve, snemanja ali parkiranja vozil, dovoljenja za postavitev gradbenega odra ali ureditev gradbiščnega prostora, dovoljenja za začasno ureditev gradbiščnega uvoza in izvoza in dovoljenja za prekopavanje javne površine.

Obrazci za posamezne vloge so dostopni na naslednji povezavi.

Vloge (s prilogami po seznamu) za navedena dovoljenja je potrebno vložiti osebno na vložišču Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si. Postopek izdaje dovoljenja traja predvidoma 21 dni od popolne vloge.

Iz glavnega vložišča Mestne občine Ljubljana se vloge s prilogami posredujejo na JP LPT, d.o.o., v oddelek OE Projektiva s katastrom, kjer se vodi postopek do izdaje dovoljenja. V primeru nepopolne vloge se stranko pozove k dopolnitvi vloge. V sklopu postopka se stranki posredujejo predračuni (plačilo 100% avansom) za:

  • izdelavo elaborata, strošek postopka, predlog dovoljenja in
  • postavitev fizične zapore (po odstranitvi zapore stranka prejme račun po dejanskih stroških).

Vrednosti za izdelavo in pregled elaboratov začasne prometne ureditve, vrednosti za vodenje postopka in pripravo predloga za izdajo dovoljenja za zaporo ter vrednosti fizične postavitve zapor so razvidne v Ceniku storitev, materialov in najemov za drugo/tržno dejavnost JP LPT d. o. o.

V primeru prekopavanja in ureditve začasnega gradbiščnega uvoza-izvoza JP LPT, d.o.o., pridobi tehnične pogoje s strani KPL, d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana. Stroške (tehnični pogoji, nadzor ter sanacija prekopane/poškodovane javne površine) se poravna podjetju KPL, d.o.o., tekom postopka s 100% avansom na podlagi prejete ponudbe.

Ko je vloga popolna ter poravnane vse obveznosti, se vloga z vso dokumentacijo posreduje na Mestno občino Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana v izdajo dovoljenja.

Mestna občina Ljubljana ob izdaji dovoljenja izda Zahtevek za plačilo upravne takse (napisana na vlogi) ter za plačilo občinske takse za zasebno javne površine (1€ x dan x m 2 za prekop ali ureditev gradbišča oziroma 200€/dan za prireditev oziroma 800€/dan za snemanje).

Prikaz aktualnih zapor občinskih cest je razviden na naslednji povezavi.

Zapora

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.