Iskanje Iskanje

Prometna oprema in signalizacija

Prometna signalizacija in prometna oprema so sredstva in naprave, ki udeležence cestnega prometa opozarjajo na nevarnosti, jim naznanjajo omejitve, prepovedi in obveznosti, dajejo potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodijo v prometu.

Prometno signalizacijo predstavljata vertikalna in horizontalna signalizacijo. Vertikalno signalizacijo sestavljajo prometni znaki, dopolnilne table, znaki za označevanje del in ovir v cestnem prometu, znaki za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanje vožnje, svetlobni prometni znaki, med katerimi so najbolj pogosti semaforji in spremenljiva prometno informativna signalizacija. Horizontalna signalizacija obsega označbe na prometnih površinah.

Prometno opremo predstavljajo oprema za vodenje in usmerjanje prometa, varnostne ograje, varovalne ograje, naprave za umirjanje prometa na cesti, blažilniki trkov, ograje za pešce, oprema proti zaslepljevanju in cestna razsvetljava.

V nadaljevanju so podane podrobne karakteristike elementov prometne signalizacije in prometne opreme, katere vzdržuje družba.

Semafor 1 1

Semaforji

Družba na področju MOL vzdržuje več kot 250 semaforiziranih križišč ter semaforiziranih peš prehodov.

Prometni znaki

Družba na področju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) vzdržuje več kot 20.000 prometnih znakov, dopolnilnih tabel, znakov za označevanje del in ovir v cestnem prometu in znakov za preprečevanje vožnje.

Postavljanje zapore

Označbe na prometnih površinah

Horizontalna prometna signalizacija oziroma talne označbe, ki jih zaposleni Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT, d. o. o.) nanašajo ali lepijo na prometne površine, predstavljajo skupaj z vertikalno prometno signalizacijo funkcionalno celoto. Horizontalno prometno signalizacijo delimo na vzdolžne označbe na vozišču, prečne označbe na vozišču, druge označbe na vozišču, označbe na kolesarskih stezah in označbe na površinah za mirujoči promet.

Risanje V Ljubljani 3

Prometna oprema

JP LPT na območju MOL vzdržuje avtomatske dvižne stebričke, avtomatske zapornice, dvigala in tekoče stopnice na javnih površinah.

Avtomatski dvižni stebrički so namenjeni za zaporo ozkih prehodov v mestih, za zaporo pešpoti oziroma območij omejenega prometa motornih vozil. Avtomatski dvižni stebriček je v dvignjenem položaju učinkovita zapora za motorna vozila, pešcem in kolesarjem pa ostane prost prehod. Konstrukcija samega stebrička je robustna in sposobna zdržati tudi močnejše udarce. Krmilnik in elektromehanski pogon sta vgrajena v krmilno omaro, kjer je tudi oprema pristopne kontrole. Krmilnik zadostuje za pogon štirih avtomatskih stebričkov. Za varno delovanje avtomatskega dvižnega stebrička je poskrbljeno na več načinov: z vgradnim IR-odbojnim senzorjem na vrhu stebrička in z induktivnimi zankami na vozišču pred in za stebričkom. Induktivne zanke se uporablja tudi za registracijo kartice.

Stebriček deluje avtomatsko s hidravličnim, elektronsko krmiljenim pogonskim mehanizmom. Za indikacijo stanja stebrička imamo semaforsko napravo, ki nam kaže več stanj:

  • utripanje rdeče luči ‒ delovanje sistema,
  • prižgana rdeča luč ‒ registracija vozila na zanki,
  • prižgana zelena luč ‒ stebriček v spuščenem položaju,
  • utripanje zelene luči ‒ prost prehod, stebriček spuščen.

Z avtomatskimi zapornicami dosežemo popolno kontrolo nad želenim dostopnim mestom. Namen uporabe avtomatskih zapornic je nadzor dostopa in izstopa ter kontrola prometa na parkiriščih in dovozih.

Stebricek 2 1

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.