Iskanje Iskanje

Center za upravljanje prometa

O centru za upravljanje prometa

Za upravljanje in nadzor prometa na občinskih cestah ter za obveščanje javnosti o stanju občinskih cest in prometa je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) ustanovila Center za upravljanje prometa (v nadaljevanju CUP), ki deluje znotraj Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT, d. o. o.).

Na podlagi Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana CUP izvaja naloge vodenja in nadzora prometa, vodenja svetlobnih signalnih naprav, vodenja video nadzornega sistema za potrebe prometa, pridobivanja in evidentiranja prometnih tokov, vodenja in nadzora nad delovanjem tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide v upravljanju MOL, nadzora nad prometnimi in drugimi parkirnimi površinami v upravljanju MOL, vodenja in nadzora pristopne opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov in avtomatskih zapornic v upravljanju MOL in zbiranja podatkov in vodenja evidence o zaporah na občinskih cestah ter obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa.

Nadzorni Center1

Video nadzorni sistem

CUP z namenom zagotavljanja prometne varnosti uporabnikov izvaja video nadzor prometa. Izvajanje video nadzora je določeno v Pravilniku o izvajanju videonadzora in v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Hkrati pa je izvajanje video nadzora usklajeno z določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

Lpt 726

Lpt 731

Kataster

JP LPT d. o. o. na podlagi Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana vodi kataster ne svetlobne in svetlobne prometne signalizacije, talnih označb, elektronske prometne opreme, video nadzora, komunikacijskih povezav, namenjenih prometu, brezžičnega omrežja, turistične in druge obvestilne signalizacije, prometne opreme, tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide.

Na podlagi področne zakonodaje vodi JP LPT d. o. o. tudi kataster gospodarske javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje drugih gospodarskih javnih služb.

Kataster Delo Na Terenu 4
Kataster Delo Na Terenu 6

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.