Iskanje Iskanje

Oprema in signalizacija

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT, d. o. o.) na podlagi Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana vzdržuje prometno opremo in signalizacijo na občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Vsa določila glede namena, vrste, pomena, oblike, velikosti in postavitve prometne signalizacije in prometne opreme na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se jih uporablja za javni cestni promet, so določene v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Poleg izvajanja storitev za MOL JP LPT, d. o. o. vse storitve postavitve in vzdrževanja prometne opreme in signalizacije izvaja tudi za druge naročnike. Vrednost navedenih storitev je podana v Ceniku storitev, materialov in najemov za drugo/tržno dejavnost JP LPT d. o. o. Za kompleksnejše storitve tako v zvezi z izvedbo prometne signalizacije in prometno opremo kakor tudi za izdelavo projektne dokumentacije prometnih ureditev pošljite povpraševanje na info@lpt.si.

Poleg rednega vzdrževanja prometne opreme in signalizacije JP LPT, d. o. o. opravlja tudi postavitev in vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije v MOL. JP LPT, d. o. o. navedeno izvaja na podlagi odločb pristojnega organa Mestne uprave mestne občine Ljubljana Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

Nadzor nad delovanjem prometne opreme in signalizacije izvaja Center za upravljanje prometa, ki deluje neprekinjeno.

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.