Iskanje Iskanje

Zgodovina

Zgodovina ljubljanskih tržnic

Širši prostor sedanje osrednje ljubljanske tržnice je že od srednjega veka predstavljal središče stare Ljubljane. Prebivalci so se na lokaciji ob vznožju grajskega hriba zbirali in trgovali, saj je v bližini reka z mostovi, ki povezujejo staro mestno jedro z danes zelo razširjenim mestom na levem bregu Ljubljanice, ki je bilo nekoč predmestje in zunaj mestnih vrat.

Konec 19. stoletja so v okviru dnevnih in tedenskih trgov večino živil prodajali pred mestno hišo. Zaradi uvedbe tramvajske proge so morali leta 1901 osrednji trg z živili delno premestiti na bližnji Pogačarjev trg. Ta je imel vlogo branjevskega trga, kamor so s prostora pred mestno hišo premestili večino mestnih branjevk s sadjem in zelenjavo. V začetku 20. stoletja so na Pogačarjevem trgu začele prodajati tudi kmetice. Ob nagli rasti prebivalstva Ljubljane in zaradi prezasedenosti Pogačarjevega trga se je tržni prostor leta 1903 razširil v neposredno bližino na Vodnikov trg.

V času po končani prvi svetovni vojni do leta 1940 so središče tržnega življenja predstavljali Vodnikov in Pogačarjev trg, Obrežje 20. septembra (sedaj Adamič-Lundrovo nabrežje) in Dolničarjeva ulica. To je bil največji strnjen prostor v Ljubljani, ki nadaljuje kontinuiteto nekdanjih tedenskih sejmov, ki so bili pred tem lokacijsko zelo razpršeni po starem delu mesta.

Leta 1932 je arhitekt Jože Plečnik izdelal načrt za novi ljubljanski magistrat, ki naj bi stal na Vodnikovem trgu, vendar je dala ljubljanska mestna uprava prednost gradnji novih poslopij tržnic, ki jih je Jože Plečnik načrtoval od Kresije do Zmajskega mostu z velikim Mesarskim mostom na sredini. Gradnja se je začela avgusta 1940 in končala leta 1944. Več o Plečnikovih tržnicah si lahko preberete v spodnjem dokumentu.

Zgodovina ljubljanskih parkirišč

Dejavnost upravljanja s parkirišči se je že od leta 1976 s prekinitvami izvajala v okviru organizacije Živilski trgi. Prve parkirne ure so bile uvedene že leta 1971 in so bile postavljene na Kidričevi ulici, na Trgu Osvobodilne fronte in na Mestnem trgu. Delovna enota parkirišča je v letu 1976 izvajala dejavnost na naslednjih desetih organiziranih parkiriščih za motorna vozila: Krekov trg, Pogačarjev trg, Hotel Union, Metalka ‒ Modna hiša, Trg osvoboditve, Žale I, Žale II, Hotel Turist, Tivoli, Ježica (tovorna vozila). Upravljala pa je tudi z avtosejmom, ki so ga leta 1973 s prvotne lokacije ob Poljanski cesti prestavili v Dobrunje, kasneje pa na današnjo lokacijo, na Cesto dveh cesarjev.

Odvoz nepravilno parkiranih osebnih vozil s »pajkom« ima začetke že v letu 1976, ko so po nalogu komunalne inšpekcije ali milice takšna vozila odpeljali na parkirišče na Ježici. Na dan so v povprečju odpeljali okrog deset nepravilno parkiranih vozil.

Zgodovina izvajanja dejavnosti vzdrževanja občinskih cest

Konec leta 2008 je Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT d.o.o.) začelo izvajati dejavnosti s področja vzdrževanja občinskih cest. Pred tem je te dejavnosti izvajala Javna razsvetljava, d.o.o. Po drugi svetovni vojni se je aktivnosti rednega vzdrževanja prometne opreme in signalizacije izvajalo predvsem v Komunalnem podjetju Javna razsvetljava (semaforizacija) in v Komunalnem podjetju Snaga (delovna enota s pleskarsko in črkoslikarsko delavnico za horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo).

Prvo urejeno semaforizirano križišče v Ljubljani je bilo postavljeno 21. aprila 1962 na križišču Karlovške ceste in predora pod Gradom. V tem letu sta bila zgrajena tudi podvoza na Titovi in Celovški cesti. V zvezi s to gradnjo je bilo postavljenih devet semaforskih naprav na križiščih Ajdovščina, Pošta, Bavarski dvor, Resljeva-Komenskega cesta, Poljanska-Kopitarjeva ulica, Celovška-Tržaška ulica, Celovška-Na jami, Delavski dom in Titova-Topniška cesta.

Pregled preoblikovanj JP LPT d.o.o.

JP LPT d.o.o. se je statusno večkrat preoblikovalo in preimenovalo. Od leta 1994 pa do konca leta 2007, ko je bila na podlagi sklepa mestnega sveta Mestne občine Ljubljana podpisana pogodba o prenosu 100-odstotnega poslovnega deleža na Mestno občino Ljubljana, je bilo JP LPT d.o.o. povezano v Javni Holding Ljubljana, d.o.o. Na podlagi pogodbe o pripojitvi je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 1. 4. 2008 vpisalo pripojitev družbe Parkirišča Javno podjetje, d.o.o. k prevzemni družbi Ljubljanske tržnice, d. o. o., ki je hkrati spremenila ime v JP LPT d.o.o.

S spremembo Odloka o občinskih cestah in s spremembo Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JP LPT d.o.o., je bila v začetku oktobra 2008 vzpostavljena pravna podlaga za začetek prenosa izvajanja dejavnosti obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, ki jo je JP LPT d.o.o. začelo izvajati sredi novembra 2008.

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.