Parkirišča za bivalna vozila

Parkirišča za bivalna vozila

Večina parkirišč za bivalna vozila na javnih parkirnih površinah je opremljenih z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom z avtomatskimi zapornicami, avtomatsko blagajno in video nadzorom. Na parkiriščih z oznako P+R je možno parkirnino plačati na urbanomatu. Navodila za plačilo parkirnine na Urbanomatu najdete tukaj.

Obratovalni čas parkirišč za bivalna vozila je naveden pod posameznimi opisi parkirišč.

Parkirišče, ki je urejeno v makadamski izvedbi, je namenjeno parkiranju osebnih in bivalnih vozil in se nahaja ob Emonski cesti v neposredni bližini Zoisove in Slovenske ceste.
Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatskima blagajnama in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je za bivalna vozila določena dnevna tarifa (od 7.00 do 19.00 ure) v višini 3,60 evra za eno uro. Parkiranje bivalnih vozil ponoči (od 19.00 do 7.00 ure)  na tem parkirišču ni dovoljeno. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku za parkirnin.

Parkirišče P+R Dolgi most se nahaja ob Tržaški cesti na jugozahodnem obrobju mesta Ljubljane. Na parkirišču lahko parkirate in se v središče Ljubljane odpeljete z mestnim avtobusom številka 6. Na parkirišču je 10 parkirnih mest za bivalna vozila.

Parkirišče je opremljeno z Urbanomati in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču P+R je določena dnevna tarifa za bivalna vozila (od 6.00 do 20.00) v višini 2,40 evra za eno uro, nočna tarifa (od 20.00 do 6.00) v višini 6 evrov na noč. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%.  Cene parkirnin so določene v Ceniku za parkirnin.

Obratovalni čas za parkiranje bivalnih vozil je od ponedeljka do petka.

Parkirnino je možno plačati na Urbanomatu z gotovino, kartico Valu ali kartico Urbana. Navodila za plačilo parkirnine na Urbanomatu najdete tukaj.

Parkirišče, ki je namenjeno tudi parkiranju bivalnih vozil, se nahaja pred Halo Tivoli. Uvoz in izvoz s parkirišča je urejen nasproti Pivovarne Union s Celovške ceste desno.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je določena dnevna tarifa za bivalna vozila (od 6.00 do 20.00 ure) v višini 2,40 evra za eno uro, nočna tarifa (od 20.00 do 6.00 ure) v višini 6 evrov na noč. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%.  Cene parkirnin so določene v Ceniku za parkirnin.
Parkirišče Žale III., ki je namenjeno tudi parkiranju bivalnih vozil, se nahaja ob Zavodu LRS za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. Uvoz na parkirišče je urejen iz Kranjčeve ulice.

Parkirišče je opremljeno z avtomatskim vhodno-izhodnim sistemom, avtomatsko blagajno in video nadzornim sistemom.

Na parkirišču je določena dnevna parkirnina za bivalna vozila (od 7.00 do 19.00) v višini 2,40 evra za eno uro, nočna tarifa (od 19.00 do 7.00) v višini 6 evrov na noč. V cene parkirnin je vključen DDV v višini 22%. Cene parkirnin so določene v Ceniku za parkirnin.

Obratovalni čas parkirišča za bivalna vozila je od ponedeljka do nedelje.