Predstavitev

Predstavitev

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima – s spremembami in dopolnitvami, izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti, kar pomeni, da z vzdrževanjem pristanišča na Špici in vseh enajstih vstopno izstopnih mest zagotavlja pogoje za varno vplutje in izplutje plovil za prevoz potnikov.

Odseke reke Ljubljanice, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, vrsto motorjev za pogon plovil in omejitve pri plovbi s plovili na pogon z motorji, ureja Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici.

Površine pristanišča na Špici je mogoče najeti za različne dogodke. Na vašo željo v pristanišču na Špici namestimo tudi lesene zložljive stojnice oziroma drugo prodajno opremo.  Več o cenah navedenih storitev je dostopno na naslednji povezavi.

Ljubljanica, poznana tudi kot reka sedmih imen, izvira iz več kraških izvirov v bližini Vrhnike, prečka Ljubljansko barje, teče skozi Ljubljano in se pri naselju Podgrad izliva v Savo. Je značilna kraška reka s počasnim tokom in značilno zeleno barvo vode.

Strugi Ljubljanice od izvirov do Špice in pritoka Ljubije sta zaradi izjemnih arheoloških, zgodovinskih in kulturnozgodovinskih lastnosti razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena. Več informacij je dostopno na naslednji povezavi.

Arhitekt Jože Plečnik je prvi razumel pomen Ljubljanice za Ljubljano in je v svojem delu reko povezal z mestom. Več informacij je dostopno na naslednji povezavi.

Načrt - ožje in širše območje-pristanišča

Novice s področja plovbe

Plovba

Obvestilo o postavitvi delovnega odra na strani Ljubljanice, od Mesarskega mosta do Zmajskega mosta

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. obvešča, da bodo potekala vzdrževalna dela – obnova strehe, fasade in oken v območju tretje arkade Plečnikovih tržnic in druge ...

Preberite več
Arhiv novic