Plačilo parkirnine

Plačilo parkirnine

Plačilo parkirnine lahko izvedete na parkomatih, na avtomatskih blagajnah, na Urbanomatih in z uporabo storitve Urbana SMS Parking.

PLAČILO PARKIRNINE NA PARKOMATU

Plačilo parkirnine na parkomatu lahko izvedete na območju časovno omejenega parkiranja na parkirnih mestih ob voziščih občinskih cest, kjer je le-ta potrebna. Območje časovno omejenega parkiranja je razdeljeno na tri parkirne cone in sicer Cona 1, Cona 2 in Cona 3. Zemljevid parkirnih con najdete tukaj.

Parkomati omogočajo hitro in preprosto izvedbo plačila parkirnine. S plačilom parkirnine se uporabniku natisne parkirni listek, katerega je potrebno namestiti  na vidno mesto na notranji strani vetrobranskega stekla v vozilu. Uporabnik lahko izbere poljubno dolžino časa parkiranja, upoštevajoč  najkrajši in najdaljši časovni okvir, ki je določen znotraj posamezne parkirne cone.

Plačilo parkirnine na parkomatu je možno z gotovino in sicer s kovanci petih različnih vrednosti oziroma apoenov (2€, 1€, 0,50€, 0,20€ in 0,10€). Parkomat ne vrača denarja, zato je potrebno vplačati točen znesek glede na željeno časovno dolžino parkiranja. Plačilo parkirnine na parkomatu je možno tudi z uporabo plačilnega sistema Valu ali z enotno mestno kartico Urbana. Glede na vplačani znesek se na parkirni listek zapiše pripadajoči čas parkiranja v urah in minutah.

Uporaba parkomata je preprosta, saj so uporabniku v pomoč tako slikovna kot tudi jezikovna navodila v slovenskem jeziku,  poleg tega pa  še v treh tujih jezikih, in sicer v angleščini, nemščini in italijanščini. Na vsakem parkomatu je tudi telefonska številka Centra za upravljanje prometa, na kateri uporabnik lahko dobi dodatne informacije glede uporabe parkomata oziroma javi morebitne okvare na parkomatu.

PLAČILO PARKIRNINE NA URBANOMATU

Plačilo parkirnine na Urbanomatu je možno z gotovino, plačilnim sistemom Valu ali enotno mestno kartico Urbano (v nadaljevanju Urbana). Za aktivacijo potrebujete  Urbano, ki jo lahko kupite na Urbanomatu. Več o kartici Urbana tukaj.

 

PLAČILO PARKIRNINE Z UPORABO STORITVE  URBANA SMS PARKING

Plačilo parkirnine z uporabo storitve Urbana SMS parking  lahko izvedete za območje časovno omejenega parkiranja na parkirnih mestih ob voziščih občinskih cest. Območje časovno omejenega parkiranja je razdeljeno na tri parkirne cone in sicer Cona 1, Cona 2 in Cona 3. Zemljevid parkirnih con najdete tukaj.

Za uporabo storitve je potreben registriran Urbana SMS parking račun  (v nadaljevanju račun), registracija se ob prvem polnjenju izvede samodejno. Račun je vezan na uporabnikovo telefonsko številko in zanj ni potrebna Urbana. Polnjenje računa se lahko izvede na Urbanomatu ali vseh prodajnih mestih za nakup in polnitev Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Polnjenje računa na Urbanomatu:

 • izberete »polnitev Urbana SMS Parking račun«,
 • pokličite 041 20 20 10 in prislonite telefon na terminal,
 • izberete polnitev in način plačila: gotovina/kartica,
 • plačajte,
 • Urbanomat natisne potrdilo o polnitvi računa.

Polnjenje računa na prodajnih mestih:

 • blagajniku povejte, da želite napolniti Urbana SMS Parking račun,
 • pokličite 041 20 20 10 in prislonite telefon na terminal,
 • blagajnik vnese željen znesek polnitve in zaključi transakcijo polnitve,
 • blagajnik vam izroči potrdilo o polnitvi.

Postopek plačila parkirnine s poslanim SMS sporočilom

Z napolnjenim računom je možno parkirnino plačati s poslanim SMS sporočilom. Za uporabnika je storitev preprosta in varna.

Na številko 041 20 20 10 pošljete SMS z vsebino:

 • območja kratkotrajnega parkiranja, kjer je parkirano vozilo (primer C2),
 • registrsko oznako vozila (primer LJ12ABC),
 • čas parkiranja v urah (primer 2).

Med posameznimi vnosi besedil za območje kratkotrajnega parkiranja (v nadaljevanju območje), registrsko oznako vozila in časom parkiranja je potrebno vnesti razmike oziroma presledke. Primer: C2 LJ12ABC 2 (območje C2, reg. št. vozila, število ur).

V primeru, da ne poznate oznako območja, kjer ste parkirali vozilo, le-to najdete izpisano na parkomatu. Oznaka območja je izpisana poleg številke parkomata, primer 189B1 – pri čemer  je oznaka B1 oznaka območja. Zemljevid parkirnih con in območij najdete tudi tukaj.

Po uspešno opravljenem plačilu parkirnine prejmete SMS sporočilo, ki velja kot dokazilo o plačilu parkirnine.

V kolikor želite prejeti SMS-obvestilo o izteku plačane parkirnine, pošljite SMS sporočilo s ključno besedo OBVESTILO DA na telefonsko številko 041 20 20 10. Strošek obvestila bremeni vaš račun v znesku 0,06 evra. Izklop obveščanja o iztečeni parkirnini izvedete s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo OBVESTILO NE na telefonsko številko 041 20 20 10.

Plačilo parkirnine za podaljšanje časa parkiranja izvedete s ponovnim celotnim postopkom za plačilo parkirnine. Čas parkiranja se lahko podaljšuje tako dolgo, kot je najdaljši dovoljen čas parkiranja v posameznem območju ali do konca obratovalnega časa.

Slikovna in tekstovna navodila za uporabo storitve Urbana SMS parking najdete tukaj.

 


Pogosta vprašanja:

Kaj je storitev Urbana SMS Parking?

Storitev Urbana SMS Parking je del plačilnega sistema. Je storitev, ki omogoča uporabnikom plačilo parkirnine, za območje časovno omejenega parkiranja na parkirnih mestih ob voziščih občinskih cest, na daljavo z mobilnim telefonom in sicer s poslanim SMS sporočilom..

Kako se registriram?

Registracija se izvede samodejno ob prvem polnjenju računa za Urbana SMS parking storitev. Polnjenje lahko izvedete na Urbanomatu ali prodajnem mestu za polnitev in prodajo kartice enotne mestne kartice Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Kako plačam parkirnino z uporabo storitve Urbana SMS parking?

Za plačilo parkirnine z uporabo storitve Urbana SMS parking je potrebno opraviti registracijo računa, ki se samodejno izvede ob prvem polnjenju računa. Polnjenje računa lahko izvedete na Urbanomatu ali prodajnem mestu za polnitev in prodajo enotne mestne kartice Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Za plačilo parkirnine pošljete SMS na telefonsko številko 041 20 20 10 z naslednjo vsebino: območja kratkotrajnega parkiranja (v nadaljevanju območje), kjer je parkirano vozilo, registrska oznaka vozila in čas parkiranja v urah. Med posameznimi vsebinami je potreben vnos presledkov.

Primer: C1 LJ1234 3, kjer C1 predstavlja območje, LJ1234 registrsko oznako, zadnji znak 3 pa število ur parkiranja.

Registrsko oznako lahko zapišete s poljubnim zapisom. Primer: velike črke LJ1234, male črke lj1234, mešana velikost črk lJ1234 ali z vezajem lj-1234.

V primeru, da na koncu števila ur ne vnesete, boste privzeto zakupili eno uro parkiranja. Primer: c1 lj1234.

Po uspešno opravljenem plačilu prejmete brezplačno povratno sporočilo o plačilu parkirnine, ki služi kot dokazilo.

Kje lahko napolnim Urbana SMS Parking račun?

Polnjenje računa Urbana SMS parking računa lahko izvedete na Urbanomatu ali na prodajnem mestu za polnjenje in prodajo enotne mestne kartice Urbana.Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Kdo lahko uporablja storitev Urbana SMS parking?

Uporaba storitve Urbana SMS parking je omogočena vsem uporabnikom mobilne telefonije, ne glede na tip naročnine in vrsto operaterja.

Ali lahko storitev Urbana SMS parking uporabljajo tuji obiskovalci mesta Ljubljane?

Uporaba storitve Urbana SMS parking je na voljo tudi gostujočim uporabnikom mobilne telefonije v Sloveniji.

Ali imam pri uporabi storitev Urbana SMS parking stroške s pošiljanjem SMS sporočil in klicem?

Pri uporabi storitve Urbana SMS parking, se vam strošek poslanega SMS sporočila ali klica na številko 041 20 20 10  obračuna po ceniku vašega mobilnega operaterja.

Ali so prejeta povratna SMS sporočila brezplačna?

Prejeta povratna SMS sporočila so brezplačna. Izjema so prejeta sporočila za storitev obveščanja o iztečeni plačani parkirinini, na katero se je potrebno prijaviti. Strošek prejetega SMS sporočila bremeni Urbana SMS Parking račun v znesku 0,06 evra.

Ali sem o izteku plačane parkirnine obveščen in kako si aktiviram obveščanje?

O izteku plačane parkirne samodejeno niste obveščeni. Na storitev obveščanja o izteku plačane parkirnine se lahko naročite in sicer prejmete obvestilov boliki SMS sporočila  minut pred iztekom plačane parkirnine. Storitev obveščanja lahko vklopite ali izklopite kadarkoli. Za vklop storitve obveščanja  pošljite SMS sporočilo z vsebino OBVESTILO DA na številko 041 20 20 10, za izklop storitve obveščanja pošljite SMS sporočilo z vsebino OBVESTILO NE na številko 041 20 20 10.

Strošek prejetega obvestila o izteku plačane parkirnine bremeni Urbana SMS Parking račun v znesku 0,06 evra.

Kje so prikazana območja časovno omejenega parkiranja po posameznih parkirnih conah?

Območje časovno omejenega parkiranja so prikazana na parkomatih in na prometni signalizaciji na začetku ulice območja časovno omejenega parkiranja.

Primer oznake parkomata: 149C13, pri čemer številka 149  predstavlja številko parkomata, številka C13 predstavlja številko območja časovno omejenega parkiranja.

Kako preverim stanje na svojem Urbana SMS parking računu?

Stanje na vašem Urbana SMS parking računu preverite tako, da pošljete SMS sporočilo s ključno besedo STANJE na  številko 041 20 20 10. O stanju na vašem Urbana SMS parking računu boste obveščeni z brezplačnim povratnim SMS sporočilom. Stanje lahko preverite tudi na Urbanomatu ali na vseh prodajnih mestih enotne mestne kartice Urbana. Podrobnejši seznam prodajnih mest najdete tukaj.

Ali potrebujem za uporabo storitve Urbana SMS parking enotno mestno kartico Urbana?

Za uporabo storitve Urbana SMS parking enotna mestna kartica Urbana ni potrebna. Urbana SMS parking račun je vezan na uporabnikovo telefonsko številko mobilnega aparata.

Kolikšno je najvišje možno dobroimetje na Urbana SMS parking računu?

Najvišje možno dobroimetje na Urbana SMS parking računu je 50,00 evrov.

Ali storitev Urbana SMS parking deluje samo na pametnih telefonih?

Ne, storitev Urbana SMS parking deluje na vseh telefonih, tudi običajnih.

Ali je potrebna namestitev aplikacije na telefonu?

Ne, namestitev aplikacije ni potrebna.

Za koliko časa lahko plačam oziroma podaljšam parkirnino?

Parkirnino lahko plačate oziroma podaljšate za toliko časa kot je najdaljši dovoljen čas parkiranja v določenem območju časovno omejenega parkiranja (v nadaljevanju območje). Podrobnejše informacije o posameznih območjih in tarifah tukaj.

Plačilo parkirnine v območju v katerem ste že presegli dovoljeni čas parkiranja ni možno.

Kaj se zgodi, če želim plačati parkirnino izven delovnega časa parkirišča?

Plačilo parkirnine se izven delovnega časa ne obračuna, tudi če pošljete SMS sporočilo za plačilo parkirnine.

Kako lahko podaljšam parkirnino?

Parkirnino podaljšate tako, da pred iztekom parkirnine ponovnite celotni postopek za plačilo parkirnine. Čas parkiranja se lahko podaljšuje tako dolgo, kot je najdaljši dovoljen čas parkiranja v posamezni coni ali do konca obratovalnega časa.

Parkirnino lahko podaljšate oziroma plačate šele 15 minut po plačilu prvotne parkirnine. V kolikor  pošljete SMS sporočiloza plačilo parkirnine v manj kot 15 minutah po prvem poslanem SMS sporočilu za plačilo parkirnine (pomotoma ali ker niste dobili odgovora iz strežnika), prejmete enako SMS sporočilo kot pri prvotnem plačilu parkirnine oziroma kot bi ga morali dobiti prvič. Dobroimetje z Urabna SMS parking računa se vam v tem primeru ne zmanjša.

Za koliko časa lahko plačam parkirnino?

Parkirnino lahko plačate oziroma podaljšate za toliko časa kot je največji dovoljen čas parkiranja v določenem območju časovno omejenega parkiranja (v nadaljevanju območje). Podrobnejše informacije o posameznih območjih in tarifah najdete tukaj.

Plačilo parkirnine v območju v kateri ste že presegli dovoljeni čas parkiranja ni možno.

Ali lahko plačam parkirnino za pol ure?

Plačilo parkirnine za pol ure ni možno. Plača se vsaka začetna ura.

Kdaj lahko ponovno parkiram v istem območju časovno omejenega parkiranja, če sem že presegel dovoljen čas parkiranja?

Po dveh urah lahko znova parkirate v istem območju časovno omejenega parkiranja, kjer je največji dovoljen čas parkiranja dve uri.

Po štirih urah lahko znova parkirate v istem območju časovno omejenega parkiranja, kjer je največji dovoljen čas parkiranja štiri ure.

V drugih območjih časovno omejenega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno več kot štiri ure, časovne omejitve ni.

Ali lahko z uporabo storitve Urbana SMS parking plačam parkirnino za več različnih vozil?

Da, parkirnino lahko plačate za več različnih vozil. V tem primeru je potrebno poslati SMS sporočilo za plačilo parkirnine za vsako vozilo posebaj.

Ali je lahko na en Urbana SMS Parking račun več telefonskih številk vezanih?

Ne, Urbana SMS Parking račun je vezan samo na eno telefonsko številko.

Ali lahko preko Urbana SMS parking računa plačujem parkirnino iz dobroimetja na enotni mestni kartici Urbana?

Ne, Urbana SMS Parking račun je vezan na uporabnikovo telefonsko številko mobilnega aparata. Za uporabo aplikacije Urbana SMS Parking enotna mestna kartica Urbana ni potrebna. Dobroimetja med enotno mestno kartico Urbana in Urbana SMS Parking računom ni možno prenašati.

Ali prejmem SMS sporočilo o izteku plačane parkirnine tudi, če imam na računu manjše stanje, kot je strošek poslanega SMS sporočila z obvestilom o izteku parkirnine?

Ne, SMS sporočilo z obvestilom o izteku parkirnine dobite le v primeru, če imate na  Urbana SMS parking računu dovolj dobroimetja.

Kolikšen je znesek parkirnine v zadnji uri obratovalnega časa parkirišča?

Pri plačilu parkirnine se vedno obračuna polno uro, tudi v primeru, ko je do konca obratovalnega časa parkirišča manj kot eno uro. Izven obratovalnega časa parkiršča se parkirnine ne obračuna.

Kakšen je postopek polnjenja Urbana SMS parking računa na prodajnem mestu?

 1. Blagajniku povejte, da želite napolniti Urbana SMS Parking račun.
 2. Pokličite 041 20 20 10 in prislonite telefon na terminal.
 3. Blagajnik vnese željen znesek polnitve in zaključi transakcijo polnitve.
 4. Blagajnik vam izroči potrdilo o polnitvi.

 

Kakšen je postopek polnjenja Urbana SMS parking računa na Urbanomatu?

 1. Na Urbanomatu izberite polnitev Urbana SMS Parking računa.
 2. Pokličite 041 20 20 10 in prislonite telefon na označen del terminala.
 3. Izberite polnitev in način plačila: Gotovina ali Bančna kartica.
 4. Poravnajte znesek.
 5. Urbanomat natisne potrdilo o polnitvi računa.

Kako se preverja plačilo parkirnine?

Kontrolorji, ki so zadolženi za preverjanje plačil parkirnine v območjih časovno omejenega parkiranja, so na dlančnikih opremljeni  s posebno aplikacijo. V aplikacijo bodo vnesli registrsko oznako vozila in preverjali status plačane parkirnine. Prosimo vas, da ste pri plačilu z aplikacijo Urabana SMS parking pozorni pri vnosu cene in registrske oznake vozila.

Primeri povratnih sporočil

Pri registraciji računa oziroma pri prvem polnjenju
Dobrodošli v sistem Urbana SMS Parking. Z OBVESTILO DA na 041 20 20 10 se lahko naročite na storitev obveščanja, kjer prejmete 10 minut pred iztekom obvestilo. Strošek obvestila je 0,06 EUR.

Uspešno plačilo parkirnine
Plačilo parkirnine za LJ1234 uspešno.
Cona: C2
Veljavnost: 13:01 (04.08.2015)
Cena: 2,10 EUR
Stanje na računu: 47,90 EUR

Obvestilo 10 minut pred pretekom parkirnine
Parkirnina za LJ1234 v coni C2 se izteče ob 13:01 (04.08.2015)

Uspešno podaljšanje parkirnine
Plačilo parkirnine za LJ1234 uspešno podaljšano.
Cona: B1
Veljavnost: 15:01 (04.08.2015)
Cena: 1,40 EUR
Stanje na računu: 46,50 EUR

Pri naročilu na storitev obveščanja
Naročili ste se na storitev obveščanja o preteku parkirnine. Strošek posameznega obvestila je 0,06 EUR. Odjava OBVESTILO NE na 041 20 20 10.

Pri odjavi od storitve obveščanj
Odjavili ste se od storitve obveščanja o preteku parkirnine. Za ponovno prijavo pošljite OBVESTILO DA na 041 20 20 10.

Preverjanje stanja na računu
Stanje na Urbana SMS Parking računu je 46,50 EUR.

Prejeta obvestila v primeru napake pri postopku plačila parkirnine

Plačilo zavrnjeno zaradi prenizkega dobroimetja na Urabana SMS parking računu
Plačilo parkirnine zavrnjeno. Na računu imate manj od zahtevanih 0,70 EUR. Stanje na računu: 0,50 EUR.

Plačilo parkirnine v primeru, če uporabnik poskuša plačati parkirnino preden je prvič napolnil telefon
Uporabnik (telefonska številka uporabnika) ni registriran. Napolnite Urbana SMS Parking račun na Urbanomatu ali prodajnem mestu kartic Urbana in poskusite znova.

Napačna cona ali čas parkiranja
Plačilo parkirnine ni uspešno. V coni C1 je najdaljši čas parkiranja 2h.

Napačna cona
Neobstoječa cona. Prosimo, preverite podatke. Cona: G256

Poskus plačila, čeprav je bil presežen največji dovoljen čas parkiranja v con
Plačilo parkirnine zavrnjeno: od preteklega parkiranja v coni C1 je minilo premalo časa.

Nakup ali podaljšanje parkirnine izven obratovalnega časa parkirišča
Plačilo parkiranja trenutno ni potrebno.

Podaljšanje parkirnine pri čemer je presežen največji dovoljen čas parkiranja
Parkiranja ni možno podaljšati. Presegli ste največji dovoljen čas parkiranja v coni.

Napačna oblika poslanega SMS sporočila
Napačna oblika SMS. Prosimo pošljite SMS z besedami: CONA REGISTRSKA ali CONA REGISTRSKA ČAS. Npr.: C1 LJ1234
Za stanje računa pošljite SMS z besedo: STANJE

Tehnična napaka (npr. timeout)
Plačilo parkirnine neuspešno, prosimo poskusite še enkrat.