Neplačilo parkirnine

Neplačilo parkirnine

Kontrolorji Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT, d. o. o.) preverjajo plačila parkirnine na območju časovno omejenega parkiranja v času, ko je plačilo parkirnine potrebno.

V kolikor kontrolorji JP LPT, d. o. o. ugotovijo, da parkirnina, v skladu z Odlokom o urejanju prometa v MOL – s spremembami in dopolnitvami, ni plačana,  izdajo uporabniku obvestilo o neplačani parkirnini (v nadaljevanju obvestilo). Na podlagi izdanega obvestila je potrebno v roku osmih dni od prejema obvestila plačati parkirnino v višini 12,00 evrov.

V primeru neplačila parkirnine JP LPT, d. o. o. v nadaljevanju poda zoper kršitelja pisni predlog za uvedbo hitrega prekrškovnega postopka pri Mestnem redarstvu, ki lahko kršitelju, če mu je odgovornost za prekršek dokazana, izreče globo v višini 40,00 evrov, naloži plačilo sodne takse  v višini 40 evrov, ter izreče odvzem premoženjske koristi za znesek neplačane parkirnine v višini 12,00 evrov oziroma 92€ v skupnem znesku.

Pogosta vprašanja:

obvestilo-JPT

Prejel sem obvestilo o neplačani parkirnini. Kaj naj storim?

V skladu s prejetim obvestilo o neplačani parkirnini (v nadaljevanju obvestilo) je potrebno v roku osmih dni od prejema obvestila poravnati parkirnino v višini 12 evrov. Parkirnino prav tako lahko poravnate tudi na Cesti dveh cesarjev, kjer se nahaja blagajna Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. ( v nadaljevanju JP LPT, d.o.o.).

Pri plačilu preko univerzalnega plačilnega naloga oziroma pri plačilu preko elektronskega bančništva je zelo pomembna pravilna navedba sklicne številke (referenco), ki je navedena na obvestilu. Sklicna številka (referenca) v svoji formaciji namreč vsebuje številko izdanega obvestila. Prav tako je zelo pomembna pravilna navedba zneska parkirnine in sicer 12 evrov. Plačilo je potrebno izvesti v roku osmih dni od izdaje obvestila o parkirnini upoštevajoč delovni čas bank oziroma pošte, ter morebitnih dela prostih dni. V primeru plačila parkirnine na osmi dan ter v petek, bo  JP LPT, d.o.o. sredtsva na račun prejelo šele v ponedeljek, kar pomeni, da se plačilo ne šteje za pravočasno.

V primeru pravočasnega plačila parkirnine stroška v višini 12 evrov JP LPT, d.o.o. predloga za začetek postopka o prekršku ne posreduje na Mestno redarstvo. S plačilom  parkirnine se v nadaljevanju izognete plačilu globe zaradi neplačane parkirnine in stroškom postopka v skupni viši 80 evrov, katere izda Mestno redarstvo.

V primeru, da parkirnina ni plačana v roku, JP LPT, d.o.o. na Mestno redarstvo posreduje predlog za začetek postopka o prekršku.

Ali se plačilni rok osmih dni prične šteti z dnem prejetega obvestila o neplačani parkirnini?

Plačilni rok osmih dni začne teči z naslednji dan od prejetega obvestila o neplačani parkirnini.

Ali plačilni rok osmih dni predstavlja osem delovnih dni ali osem koledarskih dni?

Plačilni rok osmih dni predstavlja osem koledarskih dni.

Zamudil sem plačilni rok osmih dni, parkirnino pa sem kljub temu plačal. Kaj sledi?

Plačila ne bomo upoštevali in obvestilo posredovali na Mestno redarstvo.

Plačal sem parkirnino v višini 12 evrov, kljub temu sem od Mestnega redarstva vseeno prejel poziv.

Preverite, ali ste nadomestilo plačali pravočasno, to je v osmih koledarskih dneh od prejema.

Preverite, ali ste pri plačilu navedli pravilno referenco (sklicno številko) in znesek.

Če ste se pri plačilu zmotili, nam posredujte kopijo našega obvestila in  potrdilo o plačilu na b12@lpt.si  in bomo plačilo preverili. V primeru, da smo plačilo prejeli, bomo  na Mestno  redarstvo posredovali predlog za zaustavitev prekrškovnega postopka.

Dobil sem obvestilo na vozilo, vendar sem ga izgubil/založil? Kaj naj storim?

Na elektronski naslov b12@lpt.si pošljite podatke o registrski številki vašega vozila, coni ali ulici, kjer ste parkirali, datumu in uri, ko ste vozilo parkirali. Poslali vam bomo kopijo obvestila.

Dobil sem obvestilo na vozilo, vendar sem parkirnino plačal, kaj naj storim?

V primeru, da ste plačali prek sistema Urbana SMS, preverite ali ste vnesli pravilne podatke o registrski številki in coni, v kateri ste parkirali.

V primeru, da niste pravilno namestili parkirnega listka, tako da ni bil v celoti viden z notranje strani vetrobranskega stekla, nam kopijo našega obvestila in parkirni listek pošljite ne elektronski naslov  b12@lpt.si  in bomo plačilo preverili.

Vse reklamacije v zvezi s plačili nam lahko posredujete na elektronski naslov b12@lpt.si.

Dobil sem obvestilo na vozilo, vendar parkomat ni deloval. Kaj naj storim?

V kolikor imate težave pri plačilu z enim od načinov plačila, uporabite drug parkomat. V primeru, da vam kovance izvrže, gre najpogosteje za težave s kovanci ali pa je vsota kovancev prevelika, zato jih parkomat izvrže.

Napako javite v naš 24-urni Center za upravljanje prometa na telefonski številki, ki sta navedeni na parkomatu: 01 257 47 80 ali 031 772 926. Pomemben podatek je številka parkomata, kjer imate težave.

V kolikor ste uspešno plačali, vendar niste prejeli parkirnega listka, to takoj sporočite na omenjeni številki, da preverijo plačilo.

Pred začetkom nadzora plačila parkirnin kontrolorji preverijo delovanje vseh parkomatov na območju z vsemi tremi možnimi načini plačila, kovanci, Moneto in Urbano. Če napake ne boste pravočasno javili v Center za upravljanje prometa, reklamacije ne bomo mogli upoštevati.

Dobil sem obvestilo na vozilo, vendar sem parkirnino plačal, kaj naj storim?

V primeru, da ste plačali preko sistema Urbana SMS, preverite ali ste vnesli pravilne podatke o registrski številki in coni, v kateri ste parkirali.

V primeru, da niste pravilno namestili parkirnega listka, tako da ni bil v celoti viden z notranje strani vetrobranskega stekla, nam kopijo našega obvestila in parkirni listek pošljite ne elektronski naslov  b12@lpt.si  in bomo plačilo preverili.

Vse reklamacije glede plačil nam lahko posredujete na elektronski naslov b12@lpt.si.

Dobil sem obvestilo na vozilo, parkirnino sem plačal s poslanim SMS-om preko sistema Urbana SMS Parking. Kaj sedaj?

V primeru, da ste plačali prek sistema Urbana SMS Parking, preverite, ali ste vnesli pravilne podatke o registrski številki in coni, v kateri ste parkirali. Preverite povratni SMS za potrditev plačila.

Če so vneseni podatki pravilni ali če ste se pri vnosu zmotili, pošljite  kopijo našega obvestila, povratni SMS o potrditvi plačila, vašo GSM številko ali ID številko Urbane, ki je izpisana spodaj ne ekranu vašega telefona na b12@lpt.si, da preverimo plačilo.

Kje se nahaja blagajna?

Blagajna se nahaja na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani.