Iskanje Iskanje

Neplačilo parkirnine

Kontrolorji Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT, d. o. o.) preverjajo plačila parkirnine na območju časovno omejenega parkiranja v času, ko je plačilo parkirnine potrebno.

V kolikor kontrolorji JP LPT, d. o. o. ugotovijo, da parkirnina, v skladu z Odlokom o urejanju prometa v MOL – s spremembami in dopolnitvami, ni plačana, izdajo uporabniku obvestilo o neplačani parkirnini (v nadaljevanju obvestilo). Na podlagi izdanega obvestila je potrebno v roku osmih dni od prejema obvestila plačati parkirnino v višini 20,00 evrov.

V primeru neplačila parkirnine JP LPT, d. o. o. v nadaljevanju poda zoper kršitelja pisni predlog za uvedbo hitrega prekrškovnega postopka pri Mestnem redarstvu, ki lahko kršitelju, če mu je odgovornost za prekršek dokazana, izreče globo v višini 40,00 evrov, naloži plačilo sodne takse v višini 40 evrov, ter izreče odvzem premoženjske koristi za znesek neplačane parkirnine v višini 20,00 evrov oziroma 100€ v skupnem znesku.

Pogosta vprašanja

V skladu s prejetim obvestilo o neplačani parkirnini (v nadaljevanju obvestilo) je potrebno v roku osmih dni od prejema obvestila poravnati parkirnino v višini 20 evrov.

Pri plačilu preko univerzalnega plačilnega naloga oziroma pri plačilu preko elektronskega bančništva je zelo pomembna pravilna navedba sklicne številke (referenco), ki je navedena na obvestilu. Sklicna številka (referenca) v svoji formaciji namreč vsebuje številko izdanega obvestila. Prav tako je zelo pomembna pravilna navedba zneska parkirnine in sicer 20 evrov. Plačilo je potrebno izvesti v roku osmih dni od izdaje obvestila o parkirnini upoštevajoč delovni čas bank oziroma pošte, ter morebitnih dela prostih dni. V primeru plačila parkirnine na osmi dan ter v petek, bo JP LPT, d.o.o. sredstva na račun prejelo šele v ponedeljek, kar pomeni, da se plačilo ne šteje za pravočasno.

V primeru pravočasnega plačila parkirnine stroška v višini 20 evrov JP LPT, d.o.o. predloga za začetek postopka o prekršku ne posreduje na Mestno redarstvo. S plačilom parkirnine se v nadaljevanju izognete plačilu globe zaradi neplačane parkirnine in stroškom postopka v skupni viši 80 evrov, katere izda Mestno redarstvo.

V primeru, da parkirnina ni plačana v roku, JP LPT, d.o.o. na Mestno redarstvo posreduje predlog za začetek postopka o prekršku.

Plačilni rok osmih dni začne teči z naslednji dan od prejetega obvestila o neplačani parkirnini.

Plačilni rok osmih dni predstavlja osem koledarskih dni.

Plačila ne bomo upoštevali in obvestilo posredovali na Mestno redarstvo.

Preverite, ali ste nadomestilo plačali pravočasno, to je v osmih koledarskih dneh od prejema.


Preverite, ali ste pri plačilu navedli pravilno referenco (sklicno številko) in znesek.

Če ste se pri plačilu zmotili, se obrnite na POMOČ UPORABNIKOM in nam posredujte kopijo našega obvestila in potrdilo o plačilu. V primeru, da smo plačilo prejeli, bomo na Mestno redarstvo posredovali predlog za zaustavitev prekrškovnega postopka.

Obrnite se na POMOČ UPORABNIKOM in pošljite podatke o registrski številki vašega vozila, coni ali ulici, kjer ste parkirali, datumu in uri, ko ste vozilo parkirali. Poslali vam bomo kopijo obvestila.

V primeru, da ste plačali prek sistema Urbana SMS, preverite ali ste vnesli pravilne podatke o registrski številki in coni, v kateri ste parkirali.

Listek mora biti na vidnem mestu nameščen tako, da je dobro viden z zunanje strani vetrobranskega stekla.

Vse reklamacije v zvezi s plačili se na nas lahko obrnite TUKAJ.

V kolikor imate težave pri plačilu z enim od načinov plačila, uporabite drug parkomat. V primeru, da vam kovance izvrže, gre najpogosteje za težave s kovanci ali pa je vsota kovancev prevelika, zato jih parkomat izvrže.

Napako javite v naš 24-urni Center za upravljanje prometa na telefonski številki, ki sta navedeni na parkomatu: 01 257 47 80 ali 031 772 926. Pomemben podatek je številka parkomata, kjer imate težave.

V kolikor ste uspešno plačali, vendar niste prejeli parkirnega listka, to takoj sporočite na omenjeni številki, da preverijo plačilo.

Pred začetkom nadzora plačila parkirnin kontrolorji preverijo delovanje vseh parkomatov na območju z vsemi tremi možnimi načini plačila, kovanci, Moneto in Urbano. Če napake ne boste pravočasno javili v Center za upravljanje prometa, reklamacije ne bomo mogli upoštevati.

V primeru, da ste plačali preko sistema Urbana SMS, preverite ali ste vnesli pravilne podatke o registrski številki in coni, v kateri ste parkirali.

V primeru, da niste pravilno namestili parkirnega listka, tako da ni bil v celoti viden z notranje strani vetrobranskega stekla, nam kopijo našega obvestila in parkirnega listka pošljite oziroma se obrnite na POMOČ UPORABNIKOM in bomo plačilo preverili.

Vse reklamacije glede plačil nam lahko posredujete TUKAJ.

V primeru, da ste plačali prek sistema Urbana SMS Parking, preverite, ali ste vnesli pravilne podatke o registrski številki in coni, v kateri ste parkirali. Preverite povratni SMS za potrditev plačila.

Če so vneseni podatki pravilni ali če ste se pri vnosu zmotili, pošljite kopijo našega obvestila, povratni SMS o potrditvi plačila, vašo GSM številko ali ID številko Urbane, ki je izpisana spodaj ne ekranu vašega telefona TUKAJ, da preverimo plačilo.

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.