Iskanje Iskanje

Pričetek delovanja dveh dodatnih parkomatov

Datum

Petek, 8. 9. 2023

Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., seznanja vse stanovalce in obiskovalce Mestne občine Ljubljana, da bosta s 25. 9. 2023 dodatno pričela delovati dva parkomata.

Gre za širitev mreže parkomatov v območjih CONE 3 (izven območja ožjega mestnega središča). Parkomata bosta postavljena na parkirišču Pot na Rakovo jelšo in parkirišču na Poljanski cesti 73/A.

Cona 3 – delovni čas od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00. Cena parkiranja 0,50 eur/h.

Na lokacijah, kjer stojijo parkomati bo potrebno po novem plačevati parkirnino. Uporabnik parkirnega mesta bo lahko plačeval parkirnino na več načinov:

·       s kovanci 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1€ in 2€,

·       z Urbana SMS aplikacijo,

·       z aplikacijo Valu,

·       z Urbano,

·       z mobilno aplikacijo Urbana v zavihku Upark

·       z mobilno aplikacijo Easypark.

 

DOVOLILNICE

 

Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila stanovalcev, ki jim je bila izdana veljavna parkirna dovolilnica, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči, tako da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v območju cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod pogoji, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Če v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice, v korist stanovalcev z začasnim prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.

Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto.

Dovolilnice lahko pridobite na sedežu podjetja JP LPT na Kopitarjevi ulici 2 v Ljubljani. Dovolilnice se izdajajo  v sredo med 9. in 17. uro ter četrtek med 7. in 15. uro, po predhodnem naročilu

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice LPT | Ljubljana


Parkomat 2022 1

Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.