Optično omrežje

Optično omrežje

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT d. o. o.) vzdržuje optično omrežje, katerega lastnica je Mestna občina Ljubljana. Optično omrežje je namenjeno izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest.

JP LPT d. o. o. prosta optična vlakna oddaja v poslovni najem. Cenovna vrednost poslovnega najema optičnih vlaken je razvidna iz Cenika storitev, materialov in najemov za drugo/tržno dejavnost JP LPT d. o. o.

Izkazan interes za najem optičnih vlaken z navedbo lokacij in števila optičnih vlaken nam prosimo posredujte na e-naslov: info@lpt.si.