Vstopno izstopna mesta

Vstopno izstopna mesta

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima – s spremembami in dopolnitvami, upravlja z enajstimi vstopno izstopnimi mesti.

pristanisce-zitna brv

1. Pri Žitni brvi (Rdeča hiša)
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Poljanskem nasipu ob Žitni brvi.

pristanisce-pri dvornem trgu

4.Pri Dvornem trgu
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Hribarjevem nabrežju pri poslopju Hribarjevo nabrežje 9.

pri bregu pri novem trgu

7.Pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom)
Vstopno izstopno mesto »Pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom)« se nahaja na Bregu pri poslopju Breg 1 – pod ploščadjo, kjer stoji Hribarjev spomenik.

pristanisce-pod prulskim mostom

10.Pod Prulskim mostom
Vstopno izstopno mesto se nahaja na bregu Trnovskega Pristana – pod Prulskim mostom.

pristanisce-pod mesarskim mostom

2.Pod Mesarskim mostom
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Adamič – Lundrovem nabrežju – pod Mesarskim mostom.

pristanisce-zipri cankarjevem nabrezju

5.Pri Cankarjevem nabrežju
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Cankarjevem nabrežju pri poslopju Cankarjevo nabrežje 21 – približno 130 m dolvodno od Čevljarskega mosta.

pri gallusovem nabrežju

8.Pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem)
Vstopno izstopno mesto »Pod Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem)« se nahaja na Gallusovem nabrežju  pri poslopju Gallusovo nabrežje 29 – torej v neposredni bližini Stiškega dvorca.

pristanisce-v osi ulice Privoz

11.V osi ulice Privoz
Vstopno izstopno mesto se nahaja na nabrežju na Prulah v osi ulice Privoz.

pristanisce-pri ribjem trgu

3.Pri Ribjem trgu
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Cankarjevem nabrežji pri Ribjem trgu.

pristanisce-pri gallusovem nabrezju

6.Pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo)
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Gallusovem nabrežju pri poslopju Gallusovo nabrežje 19 – približno 100m gorvodno od Čevljarskega mosta.

pristanisce-pri-grudnovem-nabrezju

9.Pri Grudnovem nabrežju
Vstopno izstopno mesto se nahaja na bregu Grudnovega nabrežja.