Vstopno izstopna mesta

Vstopno izstopna mesta

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima – s spremembami in dopolnitvami, upravlja z enajstimi vstopno izstopnimi mesti.

Pri Žitni brvi -1

1. Pri Žitni brvi (Rdeča hiša)
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Poljanskem nasipu ob Žitni brvi.

Pri dvornem trgu-1

4.Pri Dvornem trgu
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Hribarjevem nabrežju pri poslopju Hribarjevo nabrežje 9.

Pri novem bregu (pod Hribarjevim spomenikom)-1

7.Pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom)
Vstopno izstopno mesto »Pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom)« se nahaja na Bregu pri poslopju Breg 1 – pod ploščadjo, kjer stoji Hribarjev spomenik.

Pod prulskim mostom-1

10.Pod Prulskim mostom
Vstopno izstopno mesto se nahaja na bregu Trnovskega Pristana – pod Prulskim mostom.

Pod mesarskim mostom-1

2.Pod Mesarskim mostom
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Adamič – Lundrovem nabrežju – pod Mesarskim mostom.

Pri Cankarjevem nabrežju-1

5.Pri Cankarjevem nabrežju
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Cankarjevem nabrežju pri poslopju Cankarjevo nabrežje 21 – približno 130 m dolvodno od Čevljarskega mosta.

Pri Gallusovem nabrežju (pod stiškim dvorcem)-1

8.Pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem)
Vstopno izstopno mesto »Pod Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem)« se nahaja na Gallusovem nabrežju  pri poslopju Gallusovo nabrežje 29 – torej v neposredni bližini Stiškega dvorca.

V osi ulice Privoz-1

11.V osi ulice Privoz
Vstopno izstopno mesto se nahaja na nabrežju na Prulah v osi ulice Privoz.

Pri ribjem trgu-1

3.Pri Ribjem trgu
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Cankarjevem nabrežji pri Ribjem trgu.

Pri Gallusovem nabrežju-1

6.Pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo)
Vstopno izstopno mesto se nahaja na Gallusovem nabrežju pri poslopju Gallusovo nabrežje 19 – približno 100m gorvodno od Čevljarskega mosta.

Pri grudnovem nabrežju-1

9.Pri Grudnovem nabrežju
Vstopno izstopno mesto se nahaja na bregu Grudnovega nabrežja.