Iskanje Iskanje

Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

Strokovno in učinkovito izvajamo vse, s strani lastnika Mestne občine Ljubljana, zaupane gospodarske javne službe, ki so namenjene uporabnikom tržnih prostorov, parkirnih površin, plovbe po Ljubljanici in skrbimo za zagotavljanje varnega prometa po ljubljanskih prometnih površinah ter izpolnjujemo želje in zahteve odjemalcev drugih oziroma tržnih dejavnosti. Prizadevamo si za ohranjanje odličnega poslovnega odnosa s sedanjimi uporabniki storitev, ki je podlaga za ustvarjanje in krepitev pozitivne podobe podjetja v javnosti.

Vizija

Upoštevajoč skrb za varstvo okolja bomo nadaljevali z razvojem inovativnih in kakovostnih storitev pri izvajanju vseh dejavnosti podjetja in še naprej izpolnjevali potrebe, želje in zahteve sedanjih in novih uporabnikov storitev, z namenom doseganja še višje ravni njihovega zadovoljstva.

Vrednote

Vrednote podjetja so sodelavci, ki s strokovnim, učinkovitim in predanim delom opravljajo poslanstvo podjetja.

Odgovornost

Z vso odgovornostjo izpolnjujemo dane obljube do vseh sodelujočih. S sredstvi družbe ravnamo gospodarno, ekonomsko učinkovito in racionalno.

Profesionalnost

Strokovno in pravočasno opravljamo delovne naloge, spoštljivo komuniciramo z vsemi sodelujočimi, spremljamo razvoj področij dela podjetja in si prizadevamo za nenehne izboljšave.

Sodelovanje

Sodelavci pri postavljanju in uresničevanju ciljev podjetja med seboj sodelujemo in spoštujemo različnost mnenj. S pogumom se soočamo z izzivi in skupaj iščemo najboljše rešitve.

Kreativnost in učinkovitost

Prava pot k odličnim rezultatom je ustvarjanje pozitivnega vzdušja v kolektivu, ki sodelavce motivira k inovativnosti in ustvarjalnosti. Skupaj vsak dan prispevamo ideje za razvoj področij dela podjetja in iščemo nove poti za zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

Skrb za stranke in sodelavce 

Ohranjamo visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov naših storitev, za katere poskušamo vedno najti najboljšo rešitev. Skrbimo za strokovno in osebnostno rast sodelavcev.

Pripadnost in zaupanje

Sodelavci si po svojih najboljših močeh prizadevamo za razvoj podjetja, s čimer prispevamo k uresničevanju skupne vizije, poslanstva, vrednot in zastavljenih ciljev. Z zaupanjem pričnemo pri samem sebi. Medsebojno zaupanje krepimo z odgovorno komunikacijo.


Ta stran uporablja piškotke


Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.