Organi upravljanja

Organi upravljanja

Vodstvo družbe JP LPT d. o. o.

mag. Andrej Orač, direktor

portret (1)

Nadzorni svet družbe JP LPT d. o. o.

mag. Mojca Lozej, predsednica
Julijana Žibert, namestnica predsednice
Ozrenko Milić, predstavnik zaposlenih