Izposoja tržnega inventarja izven tržnih površin

Izposoja tržnega inventarja izven tržnih površin

Za izposojo so na voljo lesene zložljive stojnice, klopi in stojke. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. nudi možnost dostave in odvoza inventarja v oddaljenosti lokacije do 20 km izven Ljubljane.

Prosilci lahko za izposojo lesenih zložljivih stojnic, klopi in stojk izven tržnih površin zaprosijo na obrazcu: Vloga za izposojo lesenih zložljivih stojnic, klopi in stojk izven tržnih površin in ga pošljejo na elektronski naslov: info@lpt.si

Če se inventar postavi na zemljišče Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) je vlogi potrebno priložiti tudi dovoljenje za posebno rabo javne površine, ki ga izda odsek Mestne uprave MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Proračunski uporabniki morajo poleg vloge posredovati tudi naročilnico.

Postavljanje odprte kuhne-5

DIMENZIJE LESENE ZLOŽLJIVE STOJNICE, KO JE POSTAVLJENA:

Višina stojnice 250 cm
Streha 210 cm
Širina prodajnega pulta 90 cm
Dolžina prodajnega pulta 195 cm
Širina stojnice 220 cm

SREDNJI DEL PRODAJNEGA PULTA STOJNICE:
Širina: 195 cm
Višina: 50 cm

DIMENZIJE ZLOŽENE STOJNICE (ZA TRANSPORT):
Višina stojnice: 2,7 m
Širina stojnice: 2,7 m
Debelina: od 10-12 cm

DIMENZIJE ZA PRODAJNO KLOP:

Širina prodajne klopi 60 cm
Dolžina prodajne klopi 200 cm