Predstavitev

Predstavitev

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. na podlagi Odloka o določitvi plovbnega režima – s spremembami in dopolnitvami, izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti, kar pomeni, da z vzdrževanjem pristanišča na Špici in vseh enajstih vstopno izstopnih mest zagotavlja pogoje za varno vplutje in izplutje plovil za prevoz potnikov.

Odseke reke Ljubljanice, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, vrsto motorjev za pogon plovil in omejitve pri plovbi s plovili na pogon z motorji, ureja Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici.

Površine pristanišča na Špici je mogoče najeti za različne dogodke. Na vašo željo v pristanišču na Špici namestimo tudi lesene zložljive stojnice oziroma drugo prodajno opremo.  Več o cenah navedenih storitev je dostopno na naslednji povezavi.

Ljubljanica, poznana tudi kot reka sedmih imen, izvira iz več kraških izvirov v bližini Vrhnike, prečka Ljubljansko barje, teče skozi Ljubljano in se pri naselju Podgrad izliva v Savo. Je značilna kraška reka s počasnim tokom in značilno zeleno barvo vode.

Strugi Ljubljanice od izvirov do Špice in pritoka Ljubije sta zaradi izjemnih arheoloških, zgodovinskih in kulturnozgodovinskih lastnosti razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena. Več informacij je dostopno na naslednji povezavi.

Arhitekt Jože Plečnik je prvi razumel pomen Ljubljanice za Ljubljano in je v svojem delu reko povezal z mestom. Več informacij je dostopno na naslednji povezavi.

Plovba-1 (1)
Špica-2
Špica-1
Načrt - ožje in širše območje-pristanišča

Novice s področja plovbe

Plovba

Obvestilo o podaljšanju roka za oddajanje ponudb po razpisu za najem prostora na pristanišču Špica, za opravljanje različnih dejavnosti

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. obvešča, da se za najem prostora na pristanišču Špica, za opravljanje različnih dejavnosti, podaljša rok za oddajo ponudb po ...

Preberite več
Plovba

Obvestilo o objavljenem javnem natečaju za zbiranje ponudb za najem prostora na pristanišču Špica, za opravljanje različnih dejavnosti

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. razpisuje Javni natečaj za zbiranje ponudbe za najem prostora na pristanišču Špica, za opravljanje različnih dejavnosti. Špica je ...

Preberite več
Arhiv novic