SANACIJSKA DELA NA VOZIŠČU V PARKIRNI HIŠI KONGRESNI TRG

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju JP LPT d. o. o.) obvešča uporabnike parkirne hiše Kongresni trg (PH KT), da se bodo od 13. 7. 2020 do predvidoma 18. 7. 2020 v PH KT izvajala sanacijska dela na vozišču.

V sklopu teh del bo na uvozu v PH KT spremenjen prometni režim.  Usmerjanje prometa bo potekalo s semaforjem, izmenično enosmerno. Dela bodo potekala v več fazah.

Uporabnike prosimo, da upoštevajo pisna navodila, ki so nameščena v PH KT in prometno signalizacijo z dopolnilnimi tablami.

Za vse dodatne informacije se uporabniki lahko obrnejo na sodelavce JP LPT d. o. o.

Izvajalec del: HIPOX d. o. o.

Hvala za razumevanje.