Prometna oprema in signalizacija

Sodelavci v Sektorju prometna oprema in signalizacija Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. skrbimo za najoptimalnejše prometne rešitve zaradi zagotovitve nemotenega prometa, ob upoštevanju najvišjih varnostnih standardov za vse udeležence v prometu.

Celovito poskrbimo za pripravo prometnih rešitev, izdelavo elaboratov začasnih prometnih ureditev ter postavitev, vzdrževanje in delovanje vse potrebne prometne opreme in signalizacije.