Povečanje parkirnih kapacitet na parkirišču Gospodarsko razstavišče z dnem 1. 9. 2020

Z dnem 1.9.2020 bo Javno podjetje Ljubljansko parkirišče in tržnice, d. o. o. v sklopu parkirišča Gospodarsko razstavišče povečalo parkirnine kapacitete in sicer za dodatnih 105 parkirnih mest. Povečanje parkirnih kapacitet je predvideno za obdobje štirih mescev. Dodatna parkirna mesta bodo urejena znotraj dvorišča družbe Gospodarsko razstavišče, d.o.o.

Dostop je urejen preko uvozov/izvozov iz smeri Linhartove in Vilharjeve ceste. Cena parkiranja ostaja nespremenjena in je označena na vhodu na parkirišče. Parkirnino se poravna na dveh avtomatskih blagajnah, ki stojita pred izhodom na Linhartovo in Vilharjevo cesto.

gr-1