Ponudba za prodajo premičnin-osebnih in tovornih vozil, ki so v lasti družbe JP LPT d.o.o.

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil.

Predmet prodaje so premičnine navedene v priponki.

Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo premičnin in Priloga 1.