PH Kongresni trg – peš vstop bo v nočnem času omogočen samo uporabnikom

Vse cenjene uporabnike PH Kongresni trg obveščamo, da s ponedeljkom, 20. 1. 2020, spreminjamo način peš vstopa, in sicer v času med 23. in 5. uro naslednjega dne na vseh treh stopniščih -Filharmonija, Bukvarna in Zvezda. Peš vstop bo v navedenem terminu mogoč le z uporabo parkirne kartice. Parkirna kartica je lahko papirnati parkirni listič ali abonentska kartica ali kartica Urbana, s katero so z vozilom vstopili v parkirno hišo.

Prvih štirinajst dni novega režima bo vsem uporabnikom na vhodih na voljo pomoč sodelavca upravljalca parkirne hiše JP LPT d.o.o., kasneje pa bo pomoč na voljo z uporabo domofona, ki je nameščen na vhodu.

Namen novega načina peš vstopa je zagotovitev večje varnosti in  zaupanja uporabnikov parkirne hiše. Zagotovljen bo stalen in neoviran vstop vsem, ki so parkirali vozilo.

Vse cenjene uporabnike prosimo, da imajo kartico pri sebi ves čas trajanja parkiranja vozila oziroma, da jo ne puščajo v vozilu, potem ko zapustijo parkirno hišo.

Želimo vam prijetno bivanje v našem mestu.

 

Navodila za vstop bodo nameščena na vseh vhodih in izhodih.

 

Dodatne informacije Beno Simonič  01 300 12 00; info@lpt.siwww.lpt.si