Obvestilo o uvedbi možnosti plačila nadomestila neplačane parkirnine

Skladno z določili drugega odstavka 9. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana je omogočeno uporabniku javnih parkirnih površin, ki ni plačal parkirnine, da v 8 dneh po prejemu obvestila s strani JP LPT d.o.o., plača nadomestilo neplačane parkirnine v višini 12 EUR. 

Plačilo bo omogočeno preko univerzalnega plačilnega naloga ali na blagajni garažne hiše Kozolec, Dvorakova ulica 3, v Paviljonu 1, od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00 uro.

V primeru pravočasne poravnave nadomestila za neplačano parkiranje predloga za začetek postopka o prekršku, skladno s 50. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS št. 3/07, s spremembami) na Mestno redarstvo ne bomo posredovali.

S plačilom nadomestila neplačane parkirnine v višini 12 EUR se uporabnik javnih parkirnih površin, ki ni plačal parkirnine, izogne plačilu globe zaradi neplačila parkirnine, v višini 40 EUR in stroškom postopka – sodni taksi v višini 40 EUR.

Več informacij na www.lpt.si in https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/spremembe-odloka-o-urejanju-prometa-v-ljubljani/

Dodatne informacije: Darja Pungerčar,  tel:01 300 12 70