OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM NATEČAJU ZA ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM LOKALA ŠTEVILKA 22 IN PRIPADAJOČEGA SKLADIŠČA NA TRŽNICI BEŽIGRAD

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. se je zaradi velikega zanimanja za najem lokala številka 22 na tržnici Bežigrad odločilo, da razpiše Javni natečaj za zbiranje ponudb za najem lokala, številka 22 in pripadajočega skladišča (v nadaljevanje: Javni natečaj), v okviru lokala, ID znak: del stavbe 2636-2780-769, na tržnici Bežigrad, na ploščadi, v pritličju poslovne stavbe – paviljona cvetličarne v Ljubljani, na parcelni številki 1930/2, k.o. 2636 Bežigrad.

Vse potrebne informacije si lahko pogledate: JAVNI NATEČAJ ZA ZBIRANJE PONUDB in TLORIS LOKALA ŠTEVILKA 22.

Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo, v skladu z  Javnim natečajem, najkasneje do ponedeljka, 03.08.2020 do 11.00 ure.