Obvestilo najemnikom glede prodaje na tržnicah, v upravljanju JP LPT d. o. o.

Spoštovane najemnice in najemniki,

tržnice so v novem Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (Uradni list RS, št. 163/2020, v nadaljevanju Odlok) navedene kot izjema od prepovedi, torej lahko obratujejo, vendar pa ne smejo ponujati oblačil, obutve in tehničnega blaga. Zaradi večje koncentracije ljudi na teh prodajnih mestih in načina rokovanja s tovrstnim blagom, je namreč možnost za prenos okužbe tukaj velika.

Prosimo vas, da skladno s tem Odlokom spoštujete ukrep 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko, prav tako imejte nameščena razkužila in poskrbite za razkuževanje POS terminalov in po potrebi drugih površin.

Dosledno upoštevajte vsa navodila Vlade Republike Slovenije in NIJZ. Ravnajte samoodgovorno in samozaščitno ter tako zaščitite sebe in druge.

Več informacij glede prodaje na tržnicah, v upravljanju JP LPT d. o. o. si lahko preberete na spletni strani JP LPT d. o. o. na naslednji povezavi.