Obratovanje tržnic

Spoštovani uporabniki in najemniki tržnic,

Vlada RS je dne 21. 12. 2020 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 193/2020) (v nadaljevanju Odlok), za obdobje od 24. 12. 2020 do 04. 01. 2021.  V Odloku so predvidene izjeme, za katere prepoved ponujanja in prodaje blaga ne velja in se dejavnost lahko izvaja.

Med izjeme sodijo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in kmetijske pridelke iz kmetij, v njem pa niso eksplicitno navedene tržnice, ki so kot izjema bile zajete v predhodnem Odloku. Hkrati pa Odlok navaja, da se v območju odprte tržnice dejavnost ponujanja in prodajanja blaga potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Tržnica pomeni za uporabnike, obiskovalce in za prodajalce možnost lokalne samooskrbe z domačimi izdelki ter ohranjanje slovenskega kmetijstva.

Na Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo smo naslovili poziv, katerega si lahko preberete na naslednji povezavi, da omogočijo prodajo na tržnici, saj je s tem zagotovljena oskrba vseh obiskovalcev tržnice s kvaliteto in ekološko ustreznimi izdelki.

Kot upravljalci pa bomo vsekakor spoštovali vse sprejete ukrepe Vlade RS in NIJZ.

Želimo vam lepe praznike ter srečno, uspešno in predvsem zdravo novo leto.