NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah ID znak: parcela 1722-515/11, parc. št. 515/11, k.o. Trnovsko predmestje.

Predmet pogodbe bo ustanovitev stavbne pravice na delu nepremičnine, parc. št. 515/11, k.o. Trnovsko predmestje v okvirni izmeri 1.500 m2 za postavitev sklopa montažnih objektov (kontejnerjev) za delovanje izpitne komisije Agencije RS  za varnost v prometu.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani spletni strani Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (www.lpt.si).

Morebitne dodatne informacije so na voljo pri Darji Pungerčar, na telefonski številki 01 300 12 70 ali elektronskem naslovu darja.pungercar@lpt.si

Datum objave: 15.01.2018

Roka za prijavo: 30.01.2018

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi sluznosti.pdf