Namera o prevzemu zapuščenih vozil

V skladu z 49. členom »Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana« Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (v nadaljevanju: JP LPT d. o. o.) v sodelovanju s pristojnim organom organizira prevzem zapuščenih vozil.

Ponudnik lahko poda le skupno ponudbo za vsa vozila iz priloženega seznama, pri čemer navede tudi ceno po posameznem vozilu. Ponudba se odda na zato pripravljenem obrazcu, ki ga najdete tukaj. K ponudbi je potrebno priložiti potrdila, iz katerih izhaja, da je ponudnik registriran prevzemnik vozil za uničenje. Ponudniki so lahko zgolj prevzemniki, ki so kot taki določeni z veljavno zakonodajo in razpolagajo z ustreznimi veljavnimi pogodbami z upravljalci obratov za razstavljanje, ki v okviru skupnega načrta obdelujejo izrabljena/zapuščena vozila.

Za resnost oddane ponudbe ponudnik jamči s plačilom akontacije v višini 1.000,00€ na TRR SI 56 0292 4025 7278 041 (NLB d. d.). Neizbranim ponudnikom se vplačana akontacija vrne na njihov TRR najkasneje v roku 5 delovnih dni, izbranemu ponudniku pa se le-ta odšteje pri izdaji računa za prevzem vozil. V primeru odstopa izbranega ponudnika od oddane ponudbe JP LPT d. o. o. vplačano akontacijo zadrži.

Ponudniki lahko svojo ponudbo pošljejo ali osebno dostavijo v zaprti kuverti na naslov JP LPT d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Na zunanjo stran kuverte je potrebno obvezno navesti: »Ponudba za prevzem zapuščenih vozil dne 14. 6. 2021«.

Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek 14. 6. 2021 do 12h. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne. Odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu JP LPT d. o. o., dne 14. 6. 2021 ob 12.uri in bo javno.

Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni najkasneje do ponedeljka 21. 6. 2021, in sicer preko elektronske pošte na e-naslov, ki ga ponudnik navede v ponudbi.

Kriterij za izbiro ponudnika je ponujena cena z DDV, ki mora biti enaka ali nižja izhodiščni za posamezno vozilo na priloženem seznamu vozil. Izbran bo ponudnik z enako oz. najbližjo ponujeno ceno izhodiščni vrednosti. 

Prevzem vozil je na lokaciji Centra za odvoz nepravilno parkiranih vozil JP LPT d. o. o. na Cesti dveh cesarjev BŠ, 1000 Ljubljana, prevoz kupec organizira sam na lastne stroške. Za vsako prevzeto vozilo mora ponudnik izdati ustrezno potrdilo o uničenju vozila, in sicer najkasneje v roku 10 delovnih dni od prevzema vozil. Potrdilo o uničenju vozil lahko ponudnik pošlje po pošti na naslov JP LPT d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@lpt.si

Vozila si ponudniki po predhodnem dogovoru lahko ogledajo na lokaciji Centra za odvoz nepravilno parkiranih vozil JP LPT d.o.o. na Cesti dveh cesarjev, Ljubljana vsako sredo, četrtek ali petek do roka oddaje ponudb med 10.00 in 12.00 uro.

Za predhodni ogled se interesenti dogovorijo s kontaktno osebo za ogled: g. Aleš Tola gsm: 041/525-333.

JP LPT d. o. o. si pridržuje pravico, da posamezno vozilo iz priloženega seznama ne preda izbranemu ponudniku.

Zap.
št.
Številka Vozilo Skupaj
1 4526 Opel Corsa zlata               735,00 €
2 4524 Audi A3 črna               770,00 €
3 4540 Opel Zafira zelena               570,00 €
4 4554 Mitsubishi moder               475,00 €
5 4593 Mazda 6              250,00 €
6 4550 Fiat Punto plav              540,00 €
7 4547 Renault Twingo moder               575,00 €
8 4544 Ford Fokus srebrn              615,00 €
9 4529 Honda zelena               755,00 €
10 4535 Citroen Berlingo siv              690,00 €
11 4541 Saab siv              615,00 €
12 4533 Hyundaj srebrn               725,00 €
13 4523 Škoda Fabija              835,00 €
14 R Renault Clio moder poškodovan              835,00 €
15 R Mitsubishi bel l 200           2.370,00 €
16 4542 Peugeot 206 zelen               615,00 €
17 4536 Mercedes E  črna              680,00 €
18 4546 Renault Kangoo bela              590,00 €
19 4388 Peugeot 306 rdeč           2.065,00 €
20 R Ford Fiesta zelena              880,00 €
21 4449 Renault Clio           1.425,00 €
22 R Hyundaj Atos srebrna               785,00 €
23 R Lancia              785,00 €
24 R Opel Zafira siva              790,00 €
25 R Opel Astra karavan srebrna               725,00 €
26 R Peugeot 406               725,00 €
27 R Chrysler Voyager               715,00 €
28 R Ford Mondeo srebrna              720,00 €
29 R Renault twingo črna               875,00 €
30 R VW Golf rdeč           1.440,00 €
31 R Renault Clio rdeč              975,00 €
32 0 Peugeot 106 modra              250,00 €
33 R Renault Senic              870,00 €
34 R Fiat Ducato              870,00 €
35 R  Hyundaj Matrix rdeč              660,00 €
36 R Kia Carneval            730,00 €