Najemnina na tržnicah v upravljanju JP LPT

Spoštovani najemniki in prodajalci na tržnicah,

tržnice, s katerimi upravlja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT d.o.o.), upoštevajoč določbe vsakokrat veljavnih odlokov Vlade RS ves čas obratujejo in vsem uporabnikom na ta način zagotavljamo oskrbo, za kar se vam najlepše zahvaljujemo.

V teh težkih časih smo skupaj uspeli delovati nemoteno, vi pa ste lahko izvajali prodajo, sicer z nekaterimi omejitvami, pa vendar, smo se skupaj prilagodili in uspeli zadržati naše kupce in obiskovalce.

Dne 26. 10. 2020 smo vas obvestili o znižanju najemnine in oprostitvi plačila najemnine za mesece oktober in november 2020. Znižanje in oprostitev plačila najemnine smo podaljšali zaradi sprejetih odlokov Vlade RS.

Po preučitvi razmer na trgu in dejanskega stanja na terenu ugotavljamo, da ste nekateri najemniki in prodajalci na tržnicah, ne glede na sprejete odloke Vlade RS, ki v določenem trenutku niso dopuščali celotne prodaje artiklov na tržnicah, svojo dejavnost vendarle opravljali, z reorganizacijo poslovanja in prilagoditvijo razmeram. Z vsemi se bomo sestali in preučili težave in možnosti rešitev le – teh, ki zadevajo vsakega posameznika oz. podjetje tudi v odnosu do JP LPT d.o.o.

V mesecu marcu 2021 bomo, oz. smo že (najemnikom, ki prejemajo valutni račun v naprej) vsem obračunali 50% popust pri najemnini do 17. 3. 2021. Od 18. 3. 2021 naprej pa bomo obračunavali polno najemnino po pogodbi oz. ceniku.

Izjema so le prostori, kjer se izvaja gostinska dejavnost, ki skladno z veljavnimi odloki še ne morejo obratovati. Glede na navedeno, bomo od 1. 3. 2021 do odločitve Vlade RS, ko bo z odlokom ponovno dovoljeno obratovanje gostinskih lokalov, obračunavali najemnino le najemnikom ki obratujejo, s popustom v višini 50 %.

V primeru dodatnih omejevanj gibanja in dogodkov z odloki Vlade RS, bomo ponovno preučili možnost eventualnih popustov oz. oprostitev plačil za določene tipe prodaje.

Prosimo za razumevanje sprejetih odločitev.

Lepo pozdravljeni.

Tržnica2.png-11