Mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede prodaje na ljubljanskih tržnicah

Na zaprosilo Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. glede prodaje tekstila, obutve, rezanega cvetja, suhe robe in slovenskih rokodelskih izdelkov na ljubljanskih tržnicah, smo dne 06.05.2020 prejeli mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, katerega si lahko preberete tukaj.