Izvedba del na zavarovanem drevoredu na Plečnikovih tržnicah

V Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. obveščamo, da smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Vodovod, Kanalizacija, Snaga, d. o. o. in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Zavodom za varstvo narave, v mesecu marcu in aprilu 2020, opravili revitalizacijo drevoreda divjih kostanjev na območju Plečnikovih tržnic, od Zmajskega mosta do Mesarskega mosta.
Drevesa so namreč v zadnjih letih izkazovala slabo vitalnost in višinsko prirast. Nekaj dreves smo odstranili in posadili nove, nadstandardne sadike. Ostalim drevesom pa smo oskrbeli poškodovane korenine, jim dodali ekološka rastlinska hranila in jih zaščitili pred sončnimi opeklinami. Drevesne korenine smo nato ponovno zasuli z lahko, rodovitno zemljo. Odstranili smo suhe veje z dreves, dvignili profil krošnje in izvedli strukturno rez. V letošnji sezoni bomo drevesa še nekajkrat zalili in z veseljem spremljali njihov razvoj.

Drevesa na območju Plečnikovih tržnic smo tako strokovno oskrbeli in s tem omogočili, da bodo s starostjo dobila nekdanjo prepoznavno obliko, ki jo je drevored ustvarjal na tem območju.