OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM NATEČAJU ZA ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM PRODAJNIH PROSTOROV V POKRITI TRŽNICI NA OSREDNJI LJUBLJANSKI TRŽNICI, št. 16, 18 in 20

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. razpisuje Javni natečaj za zbiranje ponudb za najem prodajnih prostorov v Pokriti tržnici na Osrednji ljubljanski tržnici, številka 16, 18 in 20 (v nadaljevanje: Javni natečaj).

Vse potrebne informacije si lahko pogledate: JAVNI NATEČAJ ZA ZBIRANJE PONUDB in TLORIS PRODAJNIH PROSTOROV. 

Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo, v skladu z  Javnim natečajem, najkasneje do ponedeljka, 22.03.2021 do 11.00 ure na naslov podjetja.

Tržnica2.png-7